Władze SIMP w kadencji 2022-2026

Zarząd Główny SIMP


prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski
(Warszawa)
Prezes SIMP
tomasz.chmielewski@simp.pl

dr inż. Paweł Chojnacki
(Lublin)
Wiceprezes SIMP
ds. współpracy z przemysłem

pawel.chojnacki@simp.pl

inż. mech. Włodzimierz Fleischer
(Gorzów Wlkp.)
Wiceprezes SIMP
ds. organizacji i rozwoju

wlodzimierz.fleischer@simp.pl

dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski
(Poznań)
Skarbnik SIMP
tadeusz.pawlowski@simp.pl


mgr inż. Stanisław Adamczak
(Kalisz)
Członek ZG
stanislaw.adamczak@simp.pl


dr hab. inż. Włodzimierz Adamski
(Rzeszów)
Członek ZG
wlodzimierz.adamski@simp.pl


dr hab. inż. Tomasz Babul
(Warszawa)
Członek ZG
tomasz.babul@simp.pl


mgr inż. Mirosław Czerw
(Ciechanów)
Członek ZG
miroslaw.czerw@simp.pl


dr inż. Zygmunt Domagała
(Wrocław)
Członek ZG
zygmunt.domagala@simp.pl


mgr inż. Jarosław Gębka
(Płock)
Członek ZG
jaroslaw.gebka@simp.pl


mgr inż. Paweł Hofman
(Jelenia Góra)
Członek ZG
pawel.hofman@simp.pl


dr inż. Jerzy Ickiewicz
(Białystok)
Członek ZG
jerzy.ickiewicz@simp.pl


inż. Rafał Izaszek
(Łódź)
Członek ZG
rafal.izaszek@simp.pl


mgr inż. Krzysztof Niczyporuk
(Warszawa)
Członek ZG
krzysztof.niczyporuk@simp.pl


techn. Lesław Świętochowski
(Tarnów)
Członek ZG
leslaw.swietochowski@simp.pl

Pełnomocnicy Prezesa SIMP

Imię i nazwiskoStanowiskoe-mail
Jarosław GębkaPełnomocnik Prezesa SIMP ds. Informatyzacjijaroslaw.gebka@simp.pl
Paweł HofmanPełnomocnik Prezesa SIMP ds. Transferu Technologiipawel.hofman@simp.pl
Magdalena ZwolińskaPełnomocnik Prezesa SIMP ds. Systemu Zarządzania Jakościąszj@simp.pl

Prezydium Rady SIMP

Imię i nazwiskoStanowiskoe-mail
prof. dr hab. inż. Jerzy ŁabanowskiPrzewodniczącyjerzy.labanowski@simp.pl
mgr inż. Jerzy MacekWiceprzewodniczącyjerzy.macek@simp.pl
techn.  Lesław ŚwiętochowskiWiceprzewodniczącyleslaw.swietochowski@simp.pl
mgr inż. Sylwester StaniszewskiSekretarzsylwester.staniszewski@simp.pl

Główna Komisja Rewizyjna SIMPgkr@simp.pl

Imię i nazwiskoStanowiskoe-mail
Krzysztof Jankowski (Warszawa)Przewodniczącykrzysztof.jankowski@simp.pl
Paweł Królikowski (Bielsko-Biała)Wiceprzewodniczącypawel.krolikowski@simp.pl
Ryszard Grenda (Łódź)Sekretarzryszard.grenda@simp.pl
Jan Bystrzycki (Kalisz)Członek Komisjijan.bystrzycki@simp.pl
Adam Hiczuk (Wrocław)Członek Komisjiadam.hiczuk@simp.pl
Nestor Kantor (Elbląg)Członek Komisjinestor.kantor@simp.pl
Jan Michalak (Toruń)Członek Komisjijan.michalak@simp.pl

Główny Sąd Koleżeński SIMPgsk@simp.pl

Imię i nazwiskoStanowiskoe-mail
Andrzej Bielański (Wrocław)Przewodniczącyandrzej.bielanski@simp.pl
Jan Porada (Rzeszów)Wiceprzewodniczący 
Wiesław Krzymień (Warszawa)Sekretarzwieslaw.krzymien@simp.pl
Andrzej Bartkiewicz (Starachowice)  
Andrzej Kasztelan (Gorzów Wielkopolski) andrzej.kasztelan@simp.pl
Jerzy Macek (Olsztyn)  
Stanisław Sucharzewski (Łódź) stanislaw.sucharzewski@simp.pl

Członkowie SIMP w Radzie Krajowej FSNT-NOT

Imię i nazwiskoOddział
Tomasz ChmielewskiWarszawa
Krzysztof JankowskiWarszawa
Krzysztof Niczyporuk (zastępca)Warszawa

Wykaz stałych Komisji Zarządu Głównego SIMP w kadencji 2022-2026

Nazwa komisjiImię i nazwisko przewodniczącego
Komisja Statutowo-Regulaminowa SIMPLeszek Adamski (O/Warszawa)
Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP i opiniowania biegłych sądowychZbigniew Neumann (O/Szczecin)
Komisja Seniorów SIMP 
Komisja ds. Współpracy Zagranicznej 
Komisja ds. Współpracy ze Służbami MundurowymiJerzy Ickiewicz (O/Bialystok)
Komisja ds. Systemu Zarządzania Jakością w SIMPMagadalena Zwolińska (O/Lublin)
Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMPDaniela Żuk (O/Płock)
Komisja ds. Kształcenia Zawodowego i Branżowych Centrów UmiejętnościMałgorzata Gadomska (O/Szczecin)
Komisja ds. Informacji i Promocji SIMPWłodzimierz Fleischer (O/Gorzów Wlkp.)
Komisja ds. Odznak i Wyróżnień SIMPDariusz Raczkowski (O/Warszawa)
Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w polskiej uczelni technicznejMałgorzata Sikora (O/Łódź)
Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe „Technik-Absolwent”Grzegorz Telok (O/Bielsko-Biała)
Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku”Wiesław Krzymień (O/Warszawa)

Członkowie SIMP w Komisjach i Komitetach FSNT-NOT (2021-2025)

Nazwa Komisji/KomitetuImię i nazwiskoFunkcja
Komitet N-T FSNT-NOT Polityki GospodarczejWłodzimierz Adamskiz-ca przewodniczącego
Komitet N-T FSNT NOT Gospodarki EnergetycznejJolanta Pożarowszczykczłonek Komitetu
Komitet N-T FSNT-NOT Ergonomii, Ochrony Pracy oraz Techniki w MedycynieAntoni Witekczłonek Komitetu
Komitet N-T FSNT-NOT Doskonalenia Kadr TechnicznychJan Figurskiczłonek Komitetu
Komitet N-T FSNT-NOT ds. FEANIWiesław Krzymieńczłonek Komitetu
Komisja Seniorów i Historii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOTTadeusz Witold Młyńczakczłonek Komisji
Komisja Wyróżnień FSNT-NOTDariusz Raczkowskiprzewodniczący
Komisja Młodzieży FSNT-NOTJanusz Kowalski
Krzysztof Niczyporuk
członek Komisji
członek Prezydium
Komisja FSNT-NOT ds. Innowacji i TechnologiiTomasz Babulczłonek Komisji
Komisja Etyki i Ruchu StowarzyszeniowegoAndrzej Bielańskiczłonek Komisji
Skip to content