Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli wewnętrznej, upoważnionym do kontroli wszystkich jednostek statutowych i gospodarczych SIMP.

Zasady i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

Skip to content