+48 22 827-17-68; 826-45-55 fax +48 22 826-03-54 simp@simp.pl

Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli wewnętrznej, upoważnionym do kontroli wszystkich jednostek statutowych i gospodarczych SIMP.

Zasady i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

Do pobrania