(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

   Główna Komisja Rewizyjna

   Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli wewnętrznej, upoważnionym do kontroli wszystkich jednostek statutowych i gospodarczych SIMP.

   Zasady i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

   Do pobrania