Zgodnie z przyjętą w naszym Stowarzyszeniu „Deklaracją Programową IX Dekady SIMP” prawdziwego inżyniera, a zwłaszcza członka SIMP musi cechować w działaniu zawodowym profesjonalizm i maestria, wspomagane nowoczesnymi metodami i środkami pracy. Zasady te w SIMP realizowane są m.in. przez ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry technicznej w procesach szkoleniowych.

Począwszy od 1963 r. przy Zarządzie Głównym SIMP pracuje Komisja Weryfikacyjna Wykładowców SIMP (aktualnie Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP), powoływana systematycznie na okres kadencji Zarządu Głównego SIMP. Zadaniem Komisji jest prowadzenie, na podstawie Regulaminu Komisji Kwalifikacyjnej SIMP, postępowania kwalifikacyjnego służącego nadaniu tytułu Wykładowcy SIMP. Według stanu na dzień 01.01.2022 r. tytułem Wykładowcy SIMP legitymują się 84 osoby.

W celu zwiększenia operatywności w załatwianiu wniosków o nadanie tytułu wykładowcy SIMP poszczególne oddziały i ośrodki działalności gospodarczej są uprawnione do wstępnej kwalifikacji oraz opiniowania tych wniosków. Zaopiniowane „arkusze kwalifikacyjne”, stanowią podstawę do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego i podjęcia uchwały przez Prezydium ZG SIMP o nadaniu tytułu Wykładowcy SIMP.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu kwalifikacji i formularzy wniosków można uzyskać po adresem:

Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP
Ośrodek SIMP-ZORPOT w Płocku
al. St. Jachowicza 8
09-402 Płock
tel./fax. 24 262-34-54
kom. 609-49-83-43
e-mail: zorpot@plocman.pl

Do pobrania

Icon
Arkusz kwalifikacyjny Wykładowcy SIMP
Icon
Arkusz kwalifikacyjny Wykładowcy SIMP
Icon
REGULAMIN KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ PRZYZNAWANIA TYTUŁU WYKŁADOWCY SIMP wraz z załącznikami
Icon
Rejestr wykladowców SIMP
    Skip to content