(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Regulaminy

01. ZBIÓR REGULAMINÓW ODZNAK SIMP 2016
02. Załącznik do Regulaminu nadawania dyplomów SIMP
03. Załącznik do Regulaminu nadawania dyplomów SIMP
04. Załącznik do Regulaminu nadawania Honorowej Odznaki SIMP
05. Załącznik do Regulaminu nadawania Honorowej Odznaki SIMP
06. Załącznik do Regulaminu nadawania Odznaki im. Henryka Mierzejewskiego
07. Załącznik do Regulaminu nadawania Odznaki im. Henryka Mierzejewskiego
08. Załącznik do Regulaminu nadawania odznaki Zasłużony Senior SIMP
09. Załącznik do Regulaminu nadawania odznaki Zasłużony Senior SIMP
10. Załącznik do Regulaminu nadawania Zbiorowej Honorowej Odznaki SIMP
11. Załącznik do Regulaminu nadawania Zbiorowej Honorowej Odznaki SIMP
12. Załącznik do Regulaminu nadawania Członkostwa Honorowego SIMP
13. Załącznik do Regulaminu nadawania Członkostwa Honorowego SIMP
14. „Zbiór regulaminów dotyczących rzeczoznawstwa SIMP” z wykazem specjalności
15. „Zbiór regulaminów dotyczących rzeczoznawstwa SIMP” z wykazem specjalności
16. Wniosek o przyznanie tytułu rzeczoznawcy SIMP
17. Wniosek o przyznanie tytułu rzeczoznawcy SIMP
18. Wniosek o dokonanie okresowej weryfikacji rzeczoznawcy SIMP
19. Wniosek o dokonanie okresowej weryfikacji rzeczoznawcy SIMP
20. Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej przyznawania tytułu Wykładowcy SIMP
21. Wykaz specjalności
22. Arkusz kwalifikacyjny Wykładowcy SIMP
23. Arkusz kwalifikacyjny Wykładowcy SIMP