Wykaz jednostek SIMP objętych SZJ

 Zarząd Główny SIMP

1.

Warszawa

ul. Świętokrzyska 14A

00-050 Warszawa

 Oddziały SIMP

2.

Oddział SIMP w Bielsku Białej

ul.3 Maja 10

43-300 Bielsko-Biała

3.

Oddział SIMP w Częstochowie

ul. Kopernika 16/18

42-200 Częstochowa

4.

Oddział SIMP w Gdańsku

ul. Rajska 6

80-850 Gdańsk

5.

Oddział SIMP w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 17/1

66-400 Gorzów Wlkp.

6.

Oddział SIMP w Krakowie

ul. Mogilska 20/5

31-516 Kraków

7.

Oddział SIMP w Lublinie

ul. Chmielna  2a

20-079 Lublin

8.

Oddział SIMP w Olsztynie

Pl. Konsulatu Polskiego 1

10-532 Olsztyn

9.

Oddział SIMP w Opolu

ul. Katowicka 50

45-061 Opole

10.

Oddział SIMP w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 5/9

61-712 Poznań

11.

Oddział SIMP w Skierniewicach

ul. Batorego 37/39

96-100 Skierniewice

12.

Oddział SIMP w Starachowicach

ul. Radomska 29
27-200 Starachowice

13.

Oddział SIMP w Szczecinie

ul. Sabały 11 a

71-341 Szczecin

14.

Oddział SIMP we Włocławku

Pl. Wolności 1

87-800 Włocławek

15.

Oddział SIMP w Zielonej Górze

ul. Zyty 15a

65-046 Zielona Góra

16.

Zamek SIMP w Rydzynie

Plac Zamkowy 1

64-130 Rydzyna

 Ośrodki Doskonalenia Kadr SIMP

17.

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Krakowie

ul. Mogilska 20/4

31-516 Kraków

18.

Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP w Rzeszowie

ul. Kopernika 1/56

35-069 Rzeszów

19.

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie

ul. Sabały 11a

71-341 Szczecin

20.

SIMP Oddział we Wrocławiu Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr

ul. Piłsudskiego 74

50-020 Wrocław

21.

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie

ul. Świętokrzyska 14A

00-050 Warszawa

 Ośrodki Doskonalenia Kadr związane z SIMP umową franczyzy

22.

ODEKA Ośrodek Doskonalenia Kadr S.C. Andrzej, Anna Wojciechowscy – Firma Franczyzowa SIMP

ul. Toruńska 286

85-880 Bydgoszcz

23.

SIMP ODK Mechanika Sp. z o.o.

ul. Chmielna 2a

20-079 Lublin

24.

SIMP-Ośrodek Doskonalenia Kadr w Poznaniu Cecylia Kolanowska-Majntas

ul. Wieniawskiego 5/9

61-712 Poznań

Ośrodki Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP

25.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „SIMP – ZORPOT” w Gorlicach

ul. Narutowicza 3

38-300 Gorlice

26.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr „SIMP-ZORPOT” w Koszalinie

ul. Franciszkańska 25

75-253 Koszalin

27.

SIMP DOM Mechanika w Lublinie

ul. Chmielna 2a

20-079 Lublin

28.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „SIMP-ZORPOT” w Starachowicach

ul. Radomska 29

27-200 Starachowice

29.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Toruniu

ul Żeglarska 26

87-100 Toruń

30.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Zielonej Górze

ul. Zyty 15a

65-046 Zielona Góra

Ośrodki Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

związane z SIMP umową franczyzy

31.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Krakowie

ul. Mogilska 20/6

31-516 Kraków

32.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Konsultingu SIMP-ZORPOT w Łodzi

ul. Brzeźna 16/2

90-303 Łódź

33.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Płocku

Al. St. Jachowicza 8

09-402 Płock

34.

Ośrodek Rzeczoznawstwa SIMP Zbigniew Neumann

ul. Sabały 11a

71-341 Szczecin

35.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT Jolanta Marciniak

ul. Dzika 6/131

00-172 Warszawa

Firmy certyfikacyjne związane z SIMP umową franczyzy

36.

SIMPTEST – Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów – Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

ul. Astrów 10

40-045 Katowice

37.

Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.

ul. Astrów 10

40-045 Katowice

Firmy inżynierskie i szkoleniowe związane z SIMP umową franczyzy

38.

SIMP – AUTOMEX Centrum Motoryzacji Piotr Gębiś

ul. Tarnowska 167

33-131 Łęg Tarnowski

39.

 „Ochrona Pracy” Sp. z o.o.

ul. Dr. J. Putka 9

34-100 Wadowice

40.

Rzeczoznawcy Maszyn i Urządzeń oraz Środków Transportowych SIMPTECH Sp. z o.o. w Opolu

ul. Katowicka 50

45-061 Opole

41.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMPKAL w Kaliszu

ul. Zacisze 2

62-800 Kalisz

 

Skip to content