(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

   Wykaz jednostek SIMP objętych SZJ

    Zarząd Główny SIMP

   1.

   Warszawa

   ul. Świętokrzyska 14

   00-050 Warszawa

    Oddziały SIMP

   2.

   Oddział SIMP w Bielsku Białej

   ul.3-go Maja 10

   43-300 Bielsko-Biała

   3.

   Oddział SIMP w Częstochowie

   ul. Kopernika 16/12

   42-200 Częstochowa

   4.

   Oddział SIMP w Gdańsku

   ul. Rajska 6

   80-850 Gdańsk

   5.

   Oddział SIMP w Gorzowie Wielkopolskim

   ul. Jagiellończyka 17/1

   66-400 Gorzów Wlkp.

   6.

   Oddział SIMP w Krakowie

   ul. Mogilska 20/5

   31-516 Kraków

   7.

   Oddział SIMP w Lublinie

   ul. Chmielna  2a

   20-079 Lublin

   8.

   Oddział SIMP w Olsztynie

   Pl. Konsulatu Polskiego 1

   10-532 Olsztyn

   9.

   Oddział SIMP w Opolu

   ul. Katowicka 50

   45-061 Opole

   10.

   Oddział SIMP w Poznaniu

   ul. Wieniawskiego 5/9

   61-712 Poznań

   11.

   Oddział SIMP w Skierniewicach

   ul. Batorego 37/39

   96-100 Skierniewice

   12.

   Oddział SIMP w Starachowicach

   ul. Radomska 29
   27-200 Starachowice

   13.

   Oddział SIMP w Szczecinie

   ul. Sabały 11 a

   71-341 Szczecin

   14.

   Oddział SIMP we Włocławku

   Pl. Wolności 1

   87-800 Włocławek

   15.

   Oddział SIMP w Zielonej Górze

   ul. Zyty 15a

   65-046 Zielona Góra

   16.

   Zamek SIMP w Rydzynie

   Plac Zamkowy 1

   64-130 Rydzyna

    Ośrodki Doskonalenia Kadr SIMP

   17.

   Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Krakowie

   ul. Mogilska 20/4

   31-516 Kraków

   18.

   Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Rzeszowie

   ul. Kopernika 1/56

   35-069 Rzeszów

   19.

   Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie

   ul. Sabały 11a

   71-341 Szczecin

   20.

   SIMP Oddział we Wrocławiu Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr

   ul. Piłsudskiego 74

   50-020 Wrocław

   21.

   Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie

   ul. Świętokrzyska 14

   00-050 Warszawa

    Ośrodki Doskonalenia Kadr związane z SIMP umową franczyzy

   22.

   Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Henryk Wojciechowski w Bydgoszczy

   ul. Toruńska 286

   85-880 Bydgoszcz

   23.

   SIMP ODK Mechanika Sp. z o.o.

   ul. Chmielna 2a

   20-079 Lublin

   24.

   SIMP-Ośrodek Doskonalenia Kadr w Poznaniu Cecylia Kolanowska-Majntas

   ul. Wieniawskiego 5/9

   61-712 Poznań

   Ośrodki Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP

   25.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „SIMP – ZORPOT” w Gorlicach

   ul. Narutowicza 3

   38-300 Gorlice

   26.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr „SIMP-ZORPOT” w Koszalinie

   ul. Franciszkańska 25

   75-253 Koszalin

   27.

   SIMP DOM Mechanika SIMP w Lublinie

   ul. Chmielna 2a

   20-079 Lublin

   28.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „SIMP-ZORPOT” w Rzeszowie

   ul. Kopernika 1/55

   35-069 Rzeszów

   29.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „SIMP-ZORPOT” w Starachowicach

   ul. Radomska 29

   27-200 Starachowice

   30.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Toruniu

   ul Żeglarska 26

   87-100 Toruń

   31.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Zielonej Górze

   ul. Zyty 15a

   65-046 Zielona Góra

   Ośrodki Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego

   związane z SIMP umową franczyzy

   32.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Krakowie

   ul. Mogilska 20/6

   31-516 Kraków

   33.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Konsultingu SIMP-ZORPOT

   ul. Brzeźna 16/2

   90-303 Łódź

   34.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Płocku

   Al. St. Jachowicza 8

   09-402 Płock

   35.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa SIMP Zbigniew Neumann

   ul. Sabały 11a

   71-341 Szczecin

   36.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT Jolanta Marciniak

   ul. Dzika 6/131

   00-172 Warszawa

   Firmy certyfikacyjne związane z SIMP umową franczyzy

   37.

   SIMPTEST – Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów – Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

   ul. Astrów 10

   40-045 Katowice

   38.

   Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.

   ul. Astrów 10

   40-045 Katowice

   Firmy inżynierskie i szkoleniowe związane z SIMP umową franczyzy

   39.

   SIMP – AUTOMEX Centrum Motoryzacji Piotr Gębiś

   ul. Tarnowska 167

   33-131 Łęg Tarnowski

   40.

    „Ochrona Pracy” Sp. z o.o.

   ul. Fabryczna 4

   34-100 Wadowice

   41.

   Rzeczoznawcy Maszyn i Urządzeń oraz Środków Transportowych SIMPTECH Sp. z o.o. w Opolu

   ul. Katowicka 50

   45-061 Opole

   42.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMPKAL w Kaliszu

   ul. Zacisze 2

   62-800 Kalisz