(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

   Działalność gospodarcza SIMP

    

   Zamek SIMP w Rydzynie
   1.

   Zamek SIMP w Rydzynie

   64-130 Rydzyna

   Plac Zamkowy 1

   tel./fax (65) 529-50-40
   kom. 667-424-524

   www.zamek-rydzyna.com.pl

   E-mail: zamek@zamek-rydzyna.com.pl

   Ośrodki Doskonalenia Kadr SIMP
   1.

   Ośrodek w Krakowie

   31-516 Kraków

   ul. Mogilska 20/4

   tel./fax (12) 430-67-32

   kom. 501-270-603

   www.krakow.simp.pl

   E-mail: mbogsimp@interia.pl

   2.

   Ośrodek w Rzeszowie

   35-069 Rzeszów

   ul. Kopernika 1/56

   tel./fax (17) 862-46-11

   www.odksimp.rzeszow.pl

   E-mail: odksimp@interia.pl

   E-mail: biuro@odksimp.rzeszow.pl

   3.

   Ośrodek w Szczecinie

   71-714 Szczecin

   ul. Sabały 11a

   tel./fax (91) 442-00-07

   www.odksimp.com.pl

   E-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl

   4.

   Ośrodek w Warszawie

   00-050 Warszawa

   ul. Świętokrzyska 14A

   tel. (22) 839 01 51
   tel. (22) 869 99 73
   tel./fax (22) 869 07 86

   www.simp.odk.waw.pl

   E-mail: zodok@simp.odk.waw.pl
   E-mail: sekretariat@simp.odk.waw.pl

   5.

   SIMP Oddział we Wrocławiu Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr

   50-020 Wrocław

   ul. Piłsudskiego 74 pok. 205

   tel. (71) 344-81-26
   tel./fax (71) 344-17-27kom. 664-125-056

   www.simpwroclaw.pl

   E-mail: simpodk@interia.pl
   E-mail: zorpot@zorpot.com.pl

   6.

   Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa

   SIMP-EKSPERT

   59-225 Chojnów

   ul. Wojska Polskiego 16

   fax (76) 866-09-06
   kom. 660-090-006

   www.simp-ekspert.pl

   E-mail: info@simp-ekspert.pl

    

   Ośrodki Doskonalenia Kadr związane z SIMP umową franczyzy
   1.

   Ośrodek w Białymstoku

   15-097 Białystok

   ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2

   tel./fax (85) 742-18-65
   kom. 661-922-129

    www.simp.bialystok.pl

   E-mail: maria.mankowska@bialystok.enot.pl

   2.

   ODEKA Andrzej Wojciechowski – firma franczyzowa SIMP

   85-880 Bydgoszcz

   ul. Toruńska 286

   tel./fax (52) 322-92-58
   kom. 608-044-008

   www.uprawnienia.com

   E-mail: andrzej@uprawnienia.com

   3.

   Ośrodek w Lublinie Mechanika Sp. z o.o.

   20-079 Lublin

   ul. Chmielna 2a

   tel. (81) 532-83-89
   tel./fax (81) 532-21-93
   kom. 501-387-626

   www.szkolenialublin.pl

   E-mail: simpszkolenia@gmail.com

   4.

   Ośrodek w Poznaniu
   Cecylia Kolanowska-Majntas

   61-712 Poznań

   ul. Wieniawskiego 5/9


   tel.
    (61) 853-80-37 kom. 696-94-78-23

   www.odksimp.pl

   E-mail: biuro@odksimp.pl

   5.

   Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa SIMP w Kielcach

   25-501 Kielce

   ul. Sienkiewicza 48/50

   tel./fax (41) 344-33-07
   kom. 728-852-022

   www.odkirsimp.pl
   E-mail:
   odkirsimp@odkirsimp.pl

   E-mail: kkokowski@o2.pl

   Ośrodki Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP
   1.

   Ośrodek w Gorlicach

   38-300 Gorlice

   ul. Narutowicza 3

   skr. poczt. 102

   tel./fax (18) 352-25-16
   kom. 508-039-295
   www.zorpot-gorlice.pl
   E-mail:
   zorpot.gorlice@wp.pl
   2.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMPKAL

   62-800 Kalisz

   ul. Zacisze 2

   tel./fax (62)757-22-56

   www.simpkal.pl

   E-mail: simpkal@wp.pl

   E-mail: simp.kalisz@wp.pl

   3.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr

   75-253 Koszalin

   ul. Franciszkańska 25

   tel./fax (94) 343-07-90
   kom. 600-294-145
   E-mail: zorpot@inrach.com.pl
   4.

   Dom Mechanika SIMP w Lublinie

   20-079 Lublin

   ul. Chmielna 2a

   tel./fax (81) 532-73-96

   www.lublin.simp.pl

   E-mail: simp.lublin@neostrada.pl

   5.

   Ośrodek w Rzeszowie

   35-069 Rzeszów

   ul. Kopernika 1/55

   tel./fax (17) 862-46-11

   www.odksimp.rzeszow.pl

   E-mail: simpzorpot@interia.pl

   6.

   Ośrodek w Starachowicach

   27-200 Starachowice

   ul. Radomska 29

   tel./fax (41) 275-54-75
   kom. 530-991-995

   www.simp.pl/starachowice

   E-mail: simpzorpot@poczta.internetdsl.pl

   7.

   Ośrodek w Toruniu

   87-100 Toruń

   ul. Żeglarska 26

   tel./fax (56) 622 49 82
   kom. 607-160-925
   kom. 603-668-042
    E-mail: r.wycichowski@op.pl
   E-mail: j.wycichowski@op.pl
   8.

   Ośrodek we Włocławku

   87-800 Włocławek

   Plac Wolności 1

   adres do korespondencji:

   ul. Grunwaldzka 19

   87-800 Włocławek

   kom. 697-313-224

   E-mail: zg_suwnn@o2.pl

   Email: wycena.tkurant@gmail.com

   9.

   Ośrodek w Zielonej Górze

   65-046 Zielona Góra

   ul. Zyty 15a

   tel./fax (68) 327-16-83
   kom. 660-539-393

   www.zorpot.pl

   E-mail: biuro@zorpot.pl

   Ośrodki Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego związane z SIMP umową franczyzy
   1.

   Ośrodek Doradztwa i Szkoleń SIMP-ZORPOT Andrzej Jerzy Wojciechowski

   85-719 Bydgoszcz

   ul. Fordońska 74

   budynek OPTIMUM PARK

   tel.: 52 322 08 04
   kom.: 608 033 008

   www.uprawnienia-zawodowe.pl

   E-mail: biuro@uprawnienia-zawodowe.pl

   2.

   Ośrodek w Krakowie

   31-516 Kraków

   ul. Mogilska 20/6

   tel. (12) 421-10-33
   tel. (12) 421-41-69

   www.krakow.simp.pl/krakow/zorpot.html

   E-mail: zorpotkrakow@onet.pl

   3.

   SIMP-ZORPOT Wycena maszyn,

   urządzeń i pojazdów,

   doradztwo techniczne

   20-246 Lublin

   ul. Niepodległości 20/15

   kom.: 507 016 463

   www.simpzorpot.lublin.pl

   liskam@op.pl

   4.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Konsultingu

   90-303 Łódź

   ul. Brzeźna 16/2

   tel. (42) 636-39-23
   fax (42) 636-27-94

   www.simp-zorpot.lodz.pl

   E-mail: biuro@simp-zorpot.lodz.pl

   5.

   Ośrodek w Płocku

   09-402 Płock

   ul. Jachowicza 8

   tel./fax (24) 262-34-54

   www.szkolenia.plock.pl
   www.zorpot.plocman.pl

   E-mail: biuro@szkolenia.plock.pl
   E-mail: zorpot@plocman.pl

   6.

   Ośrodek w Sieradzu

   98-200 Sieradz

   Al. Pokoju 11, pawilon B

   tel./fax (43) 822-77-30E-mail: gcyganek@wp.pl
   7.

   Ośrodek w Szczecinie

   71-341 Szczecin

   ul. Sabały 11a

   kom. 501-455-575E-mail: info@neumann.szczecin.pl
   8.

   Ośrodek w Tarnowie

   33-101 Tarnów

   ul. Ludowa 40

   kom. 721-071-251E-mail: ansto@poczta.onet.pl
   9.

   Ośrodek w Warszawie

   00-172 Warszawa

   ul. Dzika 6/131, V klatka

   tel. (22) 869-07-00,
   tel. (22) 839-08-99
   tel./fax (22) 839-03-49

   www.simp-zorpot.pl

   E-mail: zorpot@simp-zorpot.pl

   Firmy certyfikacyjne związane z SIMP umową franczyzy
   1.

   SIMPTEST – ZOKJW

   Ośrodek Badań i Certyfikacji w Katowicach Sp. z o.o.

   40-045 Katowice

   ul. Astrów 10

   tel. (32) 251-01-12
   tel. (32) 251-95-95
   tel/fax. (32) 251-39-18
   kom. +48 604 209 596

   www.simptest.com.pl

   E-mail:  simptestcert@simptest.com.pl

   2.

   SIMPTEST – Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów – Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

   40-045 Katowice

   ul. Astrów 10

   tel. (32) 251-72-65
   fax (32) 251-33-01
   kom. 604-485-037

   www.simptest.pl

   E-mail: simptest@simptest.pl

   3.

   Ośrodek Ocen Zgodności i Rzeczoznawstwa SIMPTEST – Tomasz Zlot

   20-079 Lublin

   ul. Chmielna 2a

   tel. (81) 532-13-61

   kom. 728 820 239

   www.simptest.lublin.pl

   E-mail: simptest@o2.pl

   4.

   Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. S.K. w Poznaniu

   61-579 Poznań

   ul. Przemysłowa 34a

   tel./fax (61) 833-68-78www.simptest.poznan.pl
   E-mail: biuro@simptest.poznan.pl
   Firmy inżynierskie związane z Oddziałami SIMP posiadającymi osobowość prawną
   1.

   Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego SIMP

   00-043 Warszawa

   ul. Czackiego 3/5

   tel. (22) 827-02-44
   kom.: 691 088 597
   E-mail: cir@ow-simp.pl
   2.

   Ośrodek Szkolenia i Ekspertyz OW SIMP

   00-043 Warszawa

   ul. Czackiego 3/5

   tel. (22) 827-02-44E-mail: biuro@ow-simp.pl
   3.

   Centrum Działalności Inżynierskiej inSIMP

   61-712 Poznań

   ul. Wieniawskiego 5/9

   tel. (61) 853-65-44

   kom. 608-144-850

   www.insimp.pl

   E-mail: biuro@insimp.pl

   Firmy inżynierskie i szkoleniowe związane z SIMP umową franczyzy
   1.

   AUTO–TAG

   21-500 Biała Podlaska

   ul. Robotnicza16A

   kom.: 796 540 980auto-tag@wp.pl
   2.

   Biuro Rzeczoznawców – Stroczkowski

   15-801 Białystok

   ul. Dębowa 54

   tel./fax (85) 654-13-23
   kom.608-746-314
   E-mail: jstroczkowski@gazeta.pl
   3.

   SIMP-INTERMECH – Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych w Białymstoku

   15-021 Białystok

   ul. Kamienna 5/32

   tel./ fax (85) 732-74-17
   kom. 606-250-111
   E-mail: ajewdosiuk@wp.pl
   4.

   SIMP – Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych TERMER

   mgr inż. Jerzy Kowalski

   43-382 Bielsko-Biała

   ul. Jaworzańska  133

   tel./fax (33) 818-34-15 kom.602-729-570

   www.termer.com.pl

   E-mail: termer@elan.pl

   5.

   Zakład Usług Technicznych i Szkoleń Zawodowych ERGOTECH Jan Kuminek

   43-300 Bielsko-Biała

   ul. Góralska 18

   kom.602-680-838E-mail: jan.kuminek@ergotech.bielsko.pl
   6.

   BeHaPoż Ryszard Dziliński

   06-400 Ciechanów

   ul. Leśmiana 10

   tel. (23) 673-80-48
   kom. 508 35-71-87

   www.bhp-ciech.pl

   E-mail: biuro@bhp-ciech.pl

   7.

   AUTOZBYT T. Krajewski

   21-003 Ciecierzyn

   Elizówka 46a

   tel./fax (81)744-02-32
   kom. 601-827-585
   E-mail: autozbyt.lublin@gmail.com
   8.

   SIMP – MOTO-MASZ Ekspert

   42-200 Częstochowa

   ul. Traugutta 20a

   tel. (34) 325-13-47
   kom. 604-528-704
   E-mail: waldemar.setny@gamil.com
   9.

   INFOGRAF Jakub Dawidowicz

   66-446 Deszczno

   ul. Cicha 7

   tel. 95 729-80-36

   fax. (95) 729-80-39
   kom. 501-262-552

   www.intergrafix.pl

    E-mail: dawid@intergrafix.pl

   10.

   RTS-Mar

   80-809 Gdańsk

   ul. Cebertowicza 14B/12

   kom.: 606 486 224E-mail: mariusz.czajkowski@biegli.com
   11.

   Usługi Projektowe i Inżynierskie PROZAMET-SYSTEM

   80-126 Gdańsk

   ul. Piekarnicza 17/5

   tel. (58) 324-98-36

   fax (58) 324-98-37
   kom. 601-32-41-89

   www.macniak.neostrada.pl

   E-mail: macniak@kki.pl

   12.KWADRAT s.c.
   81-531 Gdynia
   ul. Wielkopolska 423
   kom. 501-731-101E-mail: pawelszostak@wp.pl
   13.

   TECH-EKSPERT Szkolenia i Ekspertyzy Techniczne. Wycena i Ocena Pojazdów Mechanicznych, Urządzeń Technicznych i Maszyn

   11-500 Giżycko

   ul. Królowej Jadwigi 17/4

   tel.: 698 709 516

    

   E-mail:rzeczoznawca.gizycko@wp.pl

    

   14.

   Wycena i Ocena Pojazdów Mechanicznych, Urządzeń Technicznych i Przedmiotów Nietrwałych
   14-200 Iława 

   ul. Smolki 4a lok. 43

   tel./fax (89) 649-50-98
   kom. 601-502-492
   E-mail: goraj1111@gmail.com
   15.Europejskie Centrum Doradztwa Technicznego62-800 Kalisz
   ul. Karkonoska 18
    kom. 601-210-620 E-mail: biuro@ecdt.pl
   16.

   Biuro Wyceny i Doradztwa Technicznego – Paweł Wojewoda

   62-811 Kościelna Wieś

   ul. Poligonowa 37

   tel. (62) 764-49-70
   kom. 600-563-829
   E-mail: pawo63@wp.pl
   17.

   Biuro Wycen Majątkowych RZECZOZNAWCA

   31-514 Kraków

   Al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 54/4

   tel. (12) 633-40-94
   fax (12) 634-58-62
   kom.: 601 426 768

   www.rzeczoznawca.krakow.pl

   E-mail: marek@rzeczoznawca.krakow.pl

   18.

   TOMEXPERT – Tomasz Cywiński

   87-62 Krobia

   ul. Żytnia 9

   kom. 698-566-760E-mail: cywinski-wyceny@wp.eu
   19.

   Biuro Wycen i Rzeczoznawstwa MOTO-CAR – Mieczysław Maździarz

   05-120 Legionowo

   ul. Bałtycka 7 m 6

   kom. 608-038-135E-mail: maz2607@interia.pl
   20.

   VEGA – Grzegorz Patejuk

   20-828 Lublin

   ul. Goplan 29

   kom. 605-337-433E-mail:  grzegorz.patejuk@wp.pl
   21.

   SIMP – AUTOMEX Centrum Motoryzacji w Łęgu Tarnowskim

   33-131 Łęg Tarnowski

   ul. Tarnowska  167

   tel. (14) 645-11-55
   fax. (14) 645-00-42
   kom. 504-972-374

   www.simp-automex.pl
   www.simp.edu.pl

   E-mail: biuro@simp.edu.pl
   E-mail: pgebis@simp-automex.pl

   22.

   Biuro Ekspertyz Pojazdów i Likwidacji Szkód Komunikacyjnych – Zdzisław Gorgol PHU „AUTO-GOZD”

   91-363 Łódź
   ul. Jesionowa 16 m.14

   tel./fax: 42 659 26 92
   kom.: 512 344 801
   E-mail: biuro@autogozd.com.pl
   23.

   Przeds.Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

   – Igor Szymczak

   94-116 Łódź

   ul. Komandorska 5/41

   tel. (42) 686-26-47
   kom. 784-100-817

   E-mail: igor.szymczak@o2.pl

   E-mail: edwardszymczak@o2.pl

   24.

   Maszyny Poligraficzne – Andrzej Jabłoński

   05-830 Nadarzyn

   ul. Modrzewiowa 43

   kom.: 608 072 416

   www.mpaj.pl

   E-mail: andrzej.jablonski@mpaj.pl

   25.Biuro Inżynierskie L.T. EKSPERT- Tomasz Liman
   64-300 Nowy Tomyśl
   ul. Słonecznikowa 2
   kom. 608-154-997E-mail: limant@poczta.onet.pl
   26.

   Rzeczoznawcy Maszyn i Urządzeń oraz Środków Transportowych “SIMPTECH” Sp. z o.o.

   45-061 Opole

   ul. Katowicka 50

   tel./fax (77) 454-95-02
   kom. 667-989-689

   www.simptech.pl

   E-mail: rzeczoznawcy@simptech.pl

   27.

   SIMP – Biuro Rzeczoznawstwa Motoryzacyjnego i Maszynowego

   45-049 Opole

   ul. Dwernickiego 17

   tel./fax (77) 454-52-63,tel./fax (77) 441-17-42
   kom.  601 545 263

   E-mail: biuro.expert@op.pl

   E-mail: biuroexpert@poczta.fm

   28.

   SIMP – Zakład Usług Technicznych w Opolu

   45-267 Opole

   ul. Grota Roweckiego 11e/5

   tel. (77) 455-30-94
   kom. 601-553-094

   www.rzeczoznawcy.opole.pl

   E-mail: opole.rzeczoznawcy@gmail.com

   29.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Innowacji SIMP – EKSPERT Jolanta Serafin

   09-400 Płock

   ul. Jerozolimska 12 lok. 1

   kom. 607-265-596E-mail: joser24@wp.pl
   30.

   MARK CONSULTING

   61-615 Poznań

   ul. Grzmota Skotnickiego 3

   tel./fax (61) 822-01-66

   www.mark-consulting.pl

   E-mail: mc613@wp.pl

   31.

   ATECO

   08-110 Siedlce

   ul. Piłsudskiego 9, lok. 201

   tel./fax: 25 632 77 02 kom.:602 481 258

   www.ateco.com.pl

   E-mail: biuro@ateco.com.pl

   32.

   CALESCO S.A

   70-850 Szczecin

   ul. Tczewska32

   tel.: 91 469 08 75

   fax: 91 471 21 15

    

   www.calesco.pl

   E-mail: calesco@calesco.pl

   33.

   LOGOS – Małgorzata Pilch

   43-450 Ustroń

   ul. Cicha 28

   kom. 605-834-149E-mail: biuro@logosbhp.pl
   34.

   „Ochrona Pracy” Sp. z o.o.

   34-100 Wadowice

   ul. Fabryczna 4

   tel. (33) 873-45-50
   tel./fax (33) 873-17-26 kom.602-677-954

   www.ochronapracy.com

   E-mail: sekretariat@ochronapracy.com

   35.

   ARX Krzysztof Jankowski

   05-077 Warszawa

   ul. Gościniec 98B

   tel. (22) 773-17-55
   kom. 502-216-155
   www.arx-wycena.pl
   E-mail: krzysztof.jankowski@arx-wycena.pl
   36.

   M. P. Mienie Zbigniew Marczyk

   02-396 Warszawa

   ul. Geodetów 8/97

   tel./fax (22) 823-11-95
   kom. 501-130-797
   E-mail: mpmienie@gmail.com
   37.

   Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-TECH-MASZ

   02-672 Warszawa

   ul. Domaniewska 17/19 m.62

   tel./fax (22) 254-12-19
   kom. 501-133-346
   E-mail: simp@simp-tech-masz.com.pl
   38.

   Rzeczoznawcy SIMP Sp. z o.o.

   41-800 Zabrze

   ul. 3 Maja 25

   kom. 505-126-206E-mail: sekretariat@rzeczoznawcy-simp.pl
   39.

   „Rzeczoznawca” – Jarosz Andrzej

   22-400 Zamość

   ul. Kilińskiego 82

   kom. 508-194-112E-mail: rzeczoznawcy.zamosc@wp.pl