Działalność gospodarcza SIMP

 

 

Zamek SIMP w Rydzynie
1.

Zamek SIMP w Rydzynie

64-130 Rydzyna

Plac Zamkowy 1

tel./fax (65) 529-50-40
kom. 667-424-524

www.zamek-rydzyna.com.pl

E-mail: zamek@zamek-rydzyna.com.pl

Ośrodki Doskonalenia Kadr SIMP
1.

Ośrodek w Krakowie

31-516 Kraków

ul. Mogilska 20/4

tel./fax (12) 430-67-32

kom. 501-270-603

www.krakow.simp.pl

E-mail: mbogsimp@interia.pl

2.

Ośrodek Doskonalenia Kadr i Rzeczoznawstwa w Rzeszowie

35-069 Rzeszów

ul. Kopernika 1/56

tel./fax (17) 862-46-11

www.odksimp.rzeszow.pl

E-mail: odksimp@interia.pl

E-mail: biuro@odksimp.rzeszow.pl

3.

Ośrodek w Szczecinie

71-714 Szczecin

ul. Sabały 11a

tel./fax (91) 442-00-07

www.odksimp.com.pl

E-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl

4.

Ośrodek w Warszawie

00-050 Warszawa

ul. Świętokrzyska 14A

tel. (22) 839 01 51
kom. 571-406-197

www.odkwarszawa.simp.pl

E-mail: odkwarszawa@simp.pl

5.

SIMP Oddział we Wrocławiu Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr

50-020 Wrocław

ul. Piłsudskiego 74 pok. 205

tel. (71) 344-81-26
tel./fax (71) 344-17-27kom. 664-125-056

www.wroclaw.simp.pl

E-mail: simpodk@interia.pl
E-mail: zorpot@zorpot.com.pl

6.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa

SIMP-EKSPERT

59-225 Chojnów

ul. Wojska Polskiego 16

fax (76) 866-09-06
kom. 660-090-006

www.simp-ekspert.pl

E-mail: info@simp-ekspert.pl

 

Ośrodki Doskonalenia Kadr związane z SIMP umową franczyzy
1.

Ośrodek w Białymstoku

15-097 Białystok

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2

tel./fax (85) 742-18-65
kom. 661-922-129

 www.bialystok.simp.pl

E-mail: maria.mankowska@bialystok.enot.pl

2.

ODEKA Ośrodek Doskonalenia Kadr S.C. Andrzej, Anna Wojciechowscy – Firma Franczyzowa SIMP

85-880 Bydgoszcz

ul. Toruńska 286

tel./fax (52) 322-92-58
kom. 608-044-008

www.uprawnienia.com

E-mail: andrzej@uprawnienia.com

3.

Ośrodek w Lublinie Mechanika Sp. z o.o.

20-079 Lublin

ul. Chmielna 2a

tel. (81) 532-83-89
tel./fax (81) 532-21-93
kom. 501-387-626

www.szkolenialublin.pl

E-mail: simpszkolenia@gmail.com

4.Ośrodek w Poznaniu
Cecylia Kolanowska-Majntas    

 

61-712 Poznań

ul. Wieniawskiego 5/9


tel.
 (61) 853-80-37
kom. 696-94-78-23

www.odksimp.pl

E-mail: biuro@odksimp.pl

5.

Ośrodek Szkolenia i Doradztwa SIMP w Kielcach

25-501 Kielce

ul. Sienkiewicza 48/50

tel./fax (41) 344-33-07
kom. 728-852-022

www.odkirsimp.pl

E-mail: odkirsimp@odkirsimp.pl

Ośrodki Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP
1.

Ośrodek w Gorlicach

38-300 Gorlice

ul. Narutowicza 3

skr. poczt. 102

tel./fax (18) 352-25-16
kom. 508-039-295
www.zorpot-gorlice.pl
E-mail:
zorpot.gorlice@wp.pl
3.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Doskonalenia Kadr

75-253 Koszalin

ul. Franciszkańska 25

tel./fax (94) 343-07-90
kom. 600-294-145
E-mail: koszalin@simp.pl
4.

Dom Mechanika SIMP w Lublinie

20-079 Lublin

ul. Chmielna 2a

tel./fax (81) 532-73-96

www.lublin.simp.pl

E-mail: dommechanika@gmail.com

5.

Ośrodek w Starachowicach

27-200 Starachowice

ul. Radomska 29

tel./fax (41) 275-54-75
kom. 530-991-995

www.simp.pl/starachowice

E-mail: simpzorpot@poczta.internetdsl.pl

6.

Ośrodek w Toruniu

87-100 Toruń

ul. Żeglarska 26

tel. (56) 622 49 82
kom. 607-160-925
kom. 603-668-042

E-mail: zorpot.torun@simp.pl

E-mail: jaroslaw.wycichowski@simp.pl

8.

Ośrodek w Zielonej Górze

65-046 Zielona Góra

ul. Zyty 15a

tel./fax (68) 327-16-83
kom. 660-539-393

www.zorpot.pl

E-mail: biuro@zorpot.pl

Ośrodki Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego związane z SIMP umową franczyzy
1.

Ośrodek Doradztwa i Szkoleń SIMP-ZORPOT Andrzej Jerzy Wojciechowski

85-719 Bydgoszcz

ul. Fordońska 74

budynek OPTIMUM PARK

tel.: 52 322 08 04
kom.: 608 033 008

www.uprawnienia-zawodowe.pl

E-mail: biuro@uprawnienia-zawodowe.pl

2.

Ośrodek w Krakowie

31-516 Kraków

ul. Mogilska 20/6

tel. (12) 421-10-33
tel. (12) 421-41-69

www.krakow.simp.pl/krakow/zorpot.html

E-mail: zorpotkrakow@onet.pl

3.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Konsultingu

90-303 Łódź

ul. Brzeźna 16/2

tel. (42) 636-39-23
fax (42) 636-27-94

www.simp-zorpot.lodz.pl

E-mail: biuro@simp-zorpot.lodz.pl

4.

Ośrodek w Płocku

09-402 Płock

ul. Jachowicza 8

tel./fax (24) 262-34-54www.szkolenia.plock.pl
www.zorpot.plocman.pl
E-mail: biuro@szkolenia.plock.pl
E-mail: zorpot@plocman.pl
5.

Ośrodek w Sieradzu

98-200 Sieradz

Al. Pokoju 11, pawilon B

tel./fax (43) 822-77-30E-mail: gcyganek@wp.pl
6.

Ośrodek w Szczecinie

71-341 Szczecin

ul. Sabały 11a

kom. 501-455-575E-mail: info@neumann.szczecin.pl
7.

Ośrodek w Tarnowie

33-101 Tarnów

ul. Ludowa 40

kom. 721-071-251E-mail: ansto@poczta.onet.pl
8.

Ośrodek w Warszawie

00-172 Warszawa

ul. Dzika 6/131, V klatka

tel. (22) 869-07-00,
tel. (22) 839-08-99
kom. 604-17-19-83
tel./fax (22) 839-03-49
www.simp-zorpot.pl
www.wycena-maszyn.eu
E-mail:
zorpot@simp-zorpot.pl
Firmy certyfikacyjne związane z SIMP umową franczyzy
1.

Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.

40-045 Katowice

ul. Astrów 10

tel. (32) 251-01-12
tel. (32) 251-95-95
kom. +48 604 209 596

www.simptestcert.pl

E-mail: simptestcert@simptestcert.pl

2.

SIMPTEST – Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów – Ośrodek Usług Inżynierskich Sp. z o.o.

40-045 Katowice

ul. Astrów 10

tel. (32) 251-72-65
fax (32) 251-33-01
kom. 604-485-037

www.simptest.pl

E-mail: simptest@simptest.pl

3.

Ośrodek Ocen Zgodności i Rzeczoznawstwa SIMPTEST – Tomasz Zlot

20-079 Lublin

ul. Chmielna 2a

tel. (81) 532-13-61

kom. 728 820 239

www.simptest.lublin.pl

E-mail: simptest@o2.pl

4.

Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST Sp. z o.o. S.K. w Poznaniu

61-579 Poznań

ul. Przemysłowa 34a

tel./fax (61) 833-68-78www.simptest.poznan.pl
E-mail: biuro@simptest.poznan.pl
Firmy inżynierskie związane z Oddziałami SIMP posiadającymi osobowość prawną
1.

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego SIMP

00-043 Warszawa

ul. Czackiego 3/5

tel. (22) 827-02-44
kom.: 691 088 597
E-mail: cir@ow-simp.pl
2.

Ośrodek Szkolenia i Ekspertyz OW SIMP

00-043 Warszawa

ul. Czackiego 3/5

tel. (22) 827-02-44E-mail: biuro@ow-simp.pl
3.

Centrum Działalności Inżynierskiej inSIMP

61-712 Poznań

ul. Wieniawskiego 5/9

tel. (61) 853-65-44

kom. 797-823-723

www.insimp.pl

E-mail: biuro@insimp.pl

Firmy inżynierskie i szkoleniowe związane z SIMP umową franczyzy
1.

AUTO–TAG

21-500 Biała Podlaska

ul. Robotnicza16A

kom.: 796 540 980auto-tag@wp.pl
2.

Biuro Rzeczoznawców – Stroczkowski

15-801 Białystok

ul. Dębowa 54

tel./fax (85) 654-13-23
kom.608-746-314
E-mail: jstroczkowski@gazeta.pl
3.

Podlaskie Centrum Rzeczoznawców Adam Stroczkowski

15-801 Białystok

ul. Wierzbowa 21/35

kom. 506 402 722
E-mail: rzeczoznawca@rzeczoznawca-bialystok.pl
4.

SIMP-INTERMECH – Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Technicznych w Białymstoku

15-044 Białystok

ul. Piasta 35/12

tel./ fax (85) 732-74-17
kom. 606-250-111
E-mail: ajewdosiuk@wp.pl
5.

SIMP – Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych TERMER

mgr inż. Jerzy Kowalski

43-382 Bielsko-Biała

ul. Jaworzańska  133

tel./fax (33) 818-34-15 kom.602-729-570

www.termer.com.pl

E-mail: termer@elan.pl

6.

Zakład Usług Technicznych i Szkoleń Zawodowych ERGOTECH Jan Kuminek

43-300 Bielsko-Biała

ul. Góralska 18

kom.602-680-838E-mail: jan.kuminek@ergotech.bielsko.pl
7.

BeHaPoż Ryszard Dziliński

06-400 Ciechanów

ul. Leśmiana 10

tel. (23) 673-80-48
kom. 508 35-71-87

www.bhp-ciech.pl

E-mail: biuro@bhp-ciech.pl

8.

AUTOZBYT T. Krajewski

21-003 Ciecierzyn

Elizówka 46a

tel./fax (81)744-02-32
kom. 601-827-585
E-mail: autozbyt.lublin@gmail.com
9.

SIMP – MOTO-MASZ Ekspert

42-200 Częstochowa

ul. Traugutta 20a

tel. (34) 325-13-47
kom. 604-528-704
E-mail: waldemar.setny@gamil.com
10.

INFOGRAF Jakub Dawidowicz

66-446 Deszczno

ul. Cicha 7

tel. 95 729-80-36

fax. (95) 729-80-39
kom. 501-262-552

www.intergrafix.pl

 E-mail: dawid@intergrafix.pl

11.

RTS-Mar

80-809 Gdańsk

ul. Cebertowicza 14B/12

kom.: 606 486 224E-mail: mariusz.czajkowski@biegli.com
12.

Usługi Projektowe i Inżynierskie PROZAMET-SYSTEM

80-126 Gdańsk

ul. Piekarnicza 17/5

tel. (58) 324-98-36

fax (58) 324-98-37
kom. 601-32-41-89

www.macniak.neostrada.pl

E-mail: macniak@kki.pl

13.

KWADRAT s.c.

81-531 Gdynia

ul. Wielkopolska 423

kom. 501-731-101E-mail: pawelszostak@wp.pl
14.

Europejskie Centrum Doradztwa Technicznego

62-800 Kalisz

ul. Karkonoska 18

 kom. 601-210-620 E-mail: biuro@ecdt.pl
15.

Biuro Wyceny i Doradztwa Technicznego – Paweł Wojewoda

62-811 Kościelna Wieś

ul. Poligonowa 37

tel. (62) 764-49-70
kom. 600-563-829
E-mail: pawo63@wp.pl
16.

Biuro Wycen Majątkowych RZECZOZNAWCA

31-514 Kraków

Al. Płk. Beliny-Prażmowskiego 54/4

tel. (12) 633-40-94
fax (12) 634-58-62
kom.: 601 426 768

www.rzeczoznawca.krakow.pl

E-mail: marek@rzeczoznawca.krakow.pl

17.

TOMEXPERT – Tomasz Cywiński

87-62 Krobia

ul. Żytnia 9

kom. 698-566-760E-mail: cywinski-wyceny@wp.eu
18.

Rzeczoznawstwo i Wyceny Majątkowe Mariusz Cierpisz

42-425 Kroczyce

Podlesice 68A

kom. 607-035-723E-mail: mariusz.cierpisz@wp.pl
19.

VEGA – Grzegorz Patejuk

20-828 Lublin

ul. Goplan 29

kom. 605-337-433E-mail:  grzegorz.patejuk@wp.pl
20.

SIMP – AUTOMEX Centrum Motoryzacji w Łęgu Tarnowskim

33-131 Łęg Tarnowski

ul. Tarnowska  167

tel. (14) 645-11-55
fax. (14) 645-00-42
kom. 504-972-374
www.simp-automex.pl
www.simp.edu.pl
E-mail: biuro@simp.edu.pl
E-mail: pgebis@simp-automex.pl
21.

Biuro Ekspertyz Pojazdów i Likwidacji Szkód Komunikacyjnych – Zdzisław Gorgol PHU „AUTO-GOZD”

91-363 Łódź

ul. Jesionowa 16 m.14

tel./fax: 42 659 26 92
kom.: 512 344 801
E-mail: biegly@onet.eu
22.

Maszyny Poligraficzne – Andrzej Jabłoński

05-830 Nadarzyn

ul. Modrzewiowa 43

kom.: 608 072 416

www.mpaj.pl

E-mail: andrzej.jablonski@mpaj.pl

23.

Biuro Inżynierskie L.T. EKSPERT- Tomasz Liman

64-300 Nowy Tomyśl

ul. Słonecznikowa 2

kom. 608-154-997E-mail: limant@poczta.onet.pl
24.

Rzeczoznawcy Maszyn i Urządzeń oraz Środków Transportowych „SIMPTECH” Sp. z o.o.

45-061 Opole

ul. Katowicka 50

tel./fax (77) 454-95-02
kom. 667-989-689

www.simptech.pl

E-mail: rzeczoznawcy@simptech.pl

25.

SIMP – Biuro Rzeczoznawstwa Motoryzacyjnego i Maszynowego

45-049 Opole

ul. Dwernickiego 17

tel./fax (77) 454-52-63,tel./fax (77) 441-17-42
kom.  601 545 263

E-mail: biuro.expert@op.pl

E-mail: biuroexpert@poczta.fm

26.

SIMP – Zakład Usług Technicznych w Opolu

45-267 Opole

ul. Grota Roweckiego 11e/5

tel. (77) 455-30-94
kom. 601-553-094

www.rzeczoznawcy.opole.pl

E-mail: opole.rzeczoznawcy@gmail.com

27.

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Innowacji SIMP – EKSPERT Jolanta Serafin

09-400 Płock

ul. Jerozolimska 12 lok. 1

kom. 607-265-596E-mail: joser24@wp.pl
28.

VAL- Zbyszko Rosada

61-615 Poznań

ul. Grzmota Skotnickiego 3

kom. 604 564 976
E-mail: val@op.pl
29.

Kancelaria Majątkowa Mirosław Jaśkiewicz

26-600 Radom

marsz. Józefa Piłsudskiego 7

tel. 48 363-21-61

tel. 48 363 78 67

E-mail: biuro@jaskiewicz.com.pl
30.

CALESCO S.A

70-850 Szczecin

ul. Tczewska32

tel.: 91 469 08 75

fax: 91 471 21 15

www.calesco.pl

E-mail: calesco@calesco.pl

31.

LOGOS – Małgorzata Pilch

43-450 Ustroń

ul. Cicha 28

kom. 605-834-149E-mail: biuro@logosbhp.pl
32.

„Ochrona Pracy” Sp. z o.o.

34-100 Wadowice

ul. Fabryczna 4

tel. (33) 873-45-50
tel./fax (33) 873-17-26 kom.602-677-954

www.ochronapracy.com

E-mail: sekretariat@ochronapracy.com

33.

ARX Krzysztof Jankowski

05-077 Warszawa

ul. Gościniec 98B

kom. 502-216-155www.arx-wycena.pl
E-mail: krzysztof.jankowski@arx-wycena.pl
34.

Centrum Ekspertyz i Rzeczoznawstwa CERTI Sp. z o.o.

01-651 Warszawa

ul. Gwiaździsta 15A, lok. 37

kom. 501-835-989E-mail: biuro@certi-simp.pl

 

Skip to content