(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

   WYKAZ STAŁYCH KOMISJI SIMP W KADENCJI 2018-2022

   Komisja Statutowo-Regulaminowa

   Przewodniczący: Ryszard Osiowy (O/Koszalin)

   Kontakt: zorpot@inrach.com.pl

    

   Członkowie:

   1. Nestor Kantor (O/Elbląg)
   2. Marek Trzciński (O/Płock)
   3. Jerzy Lipski (O/Lublin)
   4. Ryszard Grenda (O/Łódź)
   5. Bogusław Olech (O/Szczecin) .
   6. Jan Jantas (O/Wrocław)
   7. Ryszard Wycichowski (O/Toruń)
   8. Bogdan Szupernak (O/Rzeszów)

   Komisja ds. Informacji i Promocji SIMP

   Przewodniczący: Włodzimierz Fleischer (O/Gorzów Wlkp.)

   Kontakt: gorzow@simp.pl

    

   Członkowie:

   1. Jarosław Gębka (O/Płock)
   2. Małgorzata Chodynko (O/Lublin)
   3. Stanisław Sucharzewski (O/Łódź)
   4. Wojciech Kozula (O/Wrocław)
   5. Marcin Jóskowski (O/Toruń)
   6. Zbigniew Szukalski (O/Leszno)

   Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP

   Przewodniczący: Andrzej Gołąbczak (O/Łódź)

   Kontakt: andrzej.golabczak@p.lodz.pl

    

   Członkowie:

   1. dr inż. Stanisław Młynarski (O/Kraków)
   2. dr hab. inż. Franciszek Oryński (O/Łódź)
   3. dr inż. Krzysztof Dwornik (O/Łódź)
   4. dr hab. inż. Donat Lewandowski (O/Łódź)
   5. inż. Zbigniew Neumann (O/Szczecin)
   6. Grażyna Krysińska (O/Łódź)
   7. Dariusz Ryl (O/Wałbrzych)
   8. Mieczysław Maździarz (O/Ciechanów)
   9. Marek Jędrych (O/Piotrków Tryb.)
   10. mgr inż. Zbigniew Zając (O/Bielsko-Biała)
   11. Filip Klepacki (O/Katowice)
   12. Adam Hiczuk (O/Wrocław)
   13. Jan Bystrzycki (O/Kalisz)
   14. Zbigniew Mazur (O/Lublin)

   Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP

   Przewodniczący: Daniela Żuk (O/Płock)

   Kontakt: zorpot@plocman.pl

    

   Członkowie:

   1. Aleksander Głowacki (O/Piotrków Tryb.)
   2. Kazimierz Stec (O/Płock)
   3. Jarosław Gębka (O/Płock)
   4. Arkadiusz Sobieraj (O/Płock)
   5. Katarzyna Pachelska (O/Płock)
   6. Anna Rudawska (O/Lublin)
   7. Stanisław Kwaśniowski (O/Wrocław)

   Komisja Historii i Tradycji SIMP

   Przewodniczący: 

   Kontakt: 

    Członkowie:

   1. Jan Jędruszkiewicz (O/Kalisz)
   2. mgr inż. Robert Hoffe (O/Poznań)

   Komisja ds. Odznak i Wyróżnień

   Przewodniczący: Dariusz Raczkowski (O/Warszawa)

   Kontakt: draczkowski60@wp.pl 

   Członkowie:

   1. Jacek Fijałkowski (O/Wałbrzych)
   2. Ireneusz Jakubiak (O/Bydgoszcz)
   3. Aleksander Głowacki (O/Piotrków Tryb.)
   4. Włodzimierz Jaworski (O/Lublin)
   5. Mieczysław Staniucha (O/Łódź)
   6. Julitta Krajczyńska (O/Katowice)
   7. Stefan Skrzypiec (O/Szczecin)
   8. Zygmunt Domagała (O/Wrocław)
   9. Jan Michalak (O/Toruń)
   10. Andrzej Rysiowski (O/Kalisz)
   11. Andrzej Wnęk (O/Rzeszów)
   12. mgr inż. Andrzej Czekaj (O/Poznań)

   Komisja ds. Współpracy z Wojskiem

   Przewodniczący: Ryszard Dębski (O/Warszawa)

   Kontakt: ryszard.debski@itwl.pl

    

   Członkowie:

   1. dr inż. Maciej Michnej (O/Kraków)
   2. płk w st. spocz. inż. Zbigniew Rosiak (O/Sieradz)
   3. Edward Midera (O/Piotrków Tryb.)
   4. Zbigniew Jankowski (O/Lublin)
   5. ppłk rez. mgr inż. Sławomir Kwiecień (O/Radom)
   6. Bartosz Cybulski (O/Toruń) 

   Komisja ds. Współpracy z Przemysłem i Rekomendacji Technicznych

   Przewodniczący: Tomasz Babul (O/Warszawa)

   Kontakt: tomasz.babul@imp.edu.pl

    

   Członkowie:

   1. inż. Marek Nawalaniec (O/Kraków)
   2. Paweł Hofman (O/Jelenia Góra)
   3. Piotr Prentki (O/Bydgoszcz)
   4. Mirosław Czerw (O/Ciechanów)
   5. Edward Midera (O/Piotrków Tryb.)
   6. Artur Wierkiewicz (O/Płock)
   7. Zenon Witkowski (O/Lublin)
   8. Anna Kieracińska (O/Łódź)
   9. Adam Famulski (O/Katowice)
   10. Zdzisław Sysak (O/Wrocław)

   Komisja ds. Edukacji Zawodowej

   Przewodniczący: Małgorzata Gadomska (O/Szczecin)

   Kontakt: odk.simp.szczecin@interia.pl

    

   Członkowie:

   1. Zdzisław Borowski (O/Płock)
   2. Władysław Sołopa (O/Lublin)
   3. Dariusz Spychalski (O/Łódź)
   4. Grzegorz Loch (O/Katowice)
   5. Stanisław Kwaśniowski (O/Wrocław)

   Komisja ds. Młodej Kadry Technicznej

   Przewodniczący: Magdalena Zwolińska (O/Lublin)

   Kontakt: simpszkolenia@gmail.com

    

   Członkowie:

   1. Tomasz Wróblewski (O/Wałbrzych)
   2. Mateusz Mostowy (O/Ciechanów)
   3. Stanisław Tazbir (O/Piotrków Tryb.)
   4. mgr inż. Daniel Jancarczyk (O/Bielsko-Biała)
   5. Jakub Matuszak (O/Lublin)
   6. Rafał Izaszek (O/Łódź)
   7. Paweł Zając (O/Wrocław)

   Komisja Seniorów SIMP

   Przewodniczący: Kazimierz Gruszczyński (O/Kielce)

   Kontakt: oddzial.simpkielce@gmail.com

   Członkowie:

   1. Tadeusz Bębenek (O/Łódź)
   2. Jerzy Szwed (O/Katowice)
   3. Zbigniew Gawski (O/Lublin)
   4. Marian Skąpski (O/Wrocław)

   Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej

   Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk (O/Katowice)

   Kontakt: jan.pilarczyk@is.gliwice.pl

    

   Członkowie:

   1. dr inż. Jerzy Ickiewicz (O/Białystok)
   2. dr hab. inż. Roman Wielgosz, prof. PK (O/Kraków)
   3. mgr inż. Wojciech Andrzejewski (O/Sieradz)
   4. dr hab. inż. Michał Styp-Rekowski (O/Bydgoszcz)
   5. dr inż. Maciej Matuszewski (O/Bydgoszcz)
   6. dr inż. Jacek Rysiński (O/Bielsko-Biała)
   7. dr hab. Barbara Surowska (O/Lublin)
   8. dr inz. Małgorzata Sikora (O/Łódź)
   9. dr hab. inż. Zbigniew Mirski (O/Wrocław)
   10. dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski (O/Poznań)

   Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów średnich szkół technicznych

   Przewodniczący: Stanisław Królikowski (O/Bielsko-Biała)

   Kontakt: simp@not.bielsko.pl

    

   Członkowie:

   1. mgr inż. Tadeusz Czubaty (O/Białystok)
   2. Antoni Michalak (O/Piotrków Tryb.)
   3. mgr inż. Grzegorz Telok (O/Bielsko-Biała)
   4. mgr inż. Elżbieta Burlaga (O/Bielsko-Biała)
   5. mgr inż. Maria Mazur-Kamińska (O/Bielsko-Biała)
   6. mgr inż. Włodzimierz Dymek (O/Bielsko-Biała)
   7. Mariusz Kłonica (O/Lublin)
   8. Radosław Rosik (O/Łódź)
   9. dr inż. Andrzej Michalczewski (O/Radom)
   10. Eugeniusz Bromboszcz (O/Katowice)
   11. Krzysztof Kędzia (O/Wrocław)
   12. Jerzy Lisewski (O/Toruń)
   13. dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski (O/Poznań)

   Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku

   Przewodniczący: Wiesław Krzymień (O/Warszawa)

   Kontakt: wkrz@ilot.edu.pl

    

   Członkowie:

   1. dr hab. inż. Sławomir Obidziński  
   2. Sylwester Borowski (O/Bydgoszcz)
   3. dr hab. Andrzej Harlecki, prof. ATH (O/Bielsko-Biała)
   4. Krzysztof Dwornik (O/Łódź)
   5. Jerzy Gołąbek (O/Katowice)
   6. Wacław Kollek (O/Wrocław)
   7. Ryszard Wycichowski (O/Toruń)
   8. Andrzej Wnęk (O/Rzeszów)
   9. dr hab. inż. Tadeusz Pawłowski