(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

   Ogólnopolski Konkurs "TECHNIK-ABSOLWENT"

   XIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik-Absolwent

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie organizuje XIII EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik-Absolwent – rok szkolny 2018/2019.

   Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.

   Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Celem pośrednim konkursu jest możliwość tworzenia Szkolnych Kół SIMP przy Oddziałach Stowarzyszenia.

   Konkurs jest adresowany do uczniów i absolwentów średnich szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i pomaturalnych o kierunku mechanicznym i kierunkach pokrewnych.

   Do pobrania:
    

    

   Wyniki konkursu