System Zarządzania Jakością

Ankieta satysfakcji

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W celu właściwej realizacji zadań SIMP i Polityki Jakości SIMP oraz dla zapewnienia osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań Członków SIMP, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Opinie, uwagi i wnioski Koleżanek i Kolegów, będą nam pomocne w usprawnianiu działalności SIMP przyczyniając się do zwiększenia zadowolenia z członkostwa w SIMP.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Skip to content