Dokumenty dla kandydatów na członków SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą blisko 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu członkostwem w naszym Stowarzyszeniu części inżynierów i techników mechaników oraz branż pokrewnych, gorąco zapraszamy do wstępowania w nasze szeregi.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich należy:

  1. Zapoznać się ze statutem SIMP,
  2. Wypełnić deklarację członkowską i złożyć we właściwym terytorialnie biurze Oddziału SIMP.

Deklaracja członkowska oraz Zasady etyki członków SIMP są do pobrania poniżej:

 

Skip to content