Wydawnictwa

Stowarzyszenie, doceniając potrzebę aktualizacji wiedzy, od początku swego istnienia było animatorem lub wydawcą szeregu czasopism naukowo-technicznych. Aktualnie w różnej formie współudziału SIMP uczestniczy w wydawaniu następujących czasopism naukowo-technicznych:

Czasopisma, których wydawcą jest SIMP

Advances in Science and Technology Research Journal – red. naczelny: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, tel. 81 538 41 94, fax. 81 538 42 33, e-mail: wm.dziekan@pollub.pl. Kwartalnik wydawany przez Oddział SIMP w Lublinie we współpracy z Wydziałem Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, ukazuje się od 2007 roku.

Advanced Technologies in Mechanics – red. naczelny: dr hab. inż. Piotr Skawiński, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: 22 827 16 37, Kwartalnik ukazujący się od lipca 2014 roku.

Badania Nieniszczące i Diagnostyka – dyr. red. naczelny: dr hab. inż. Tomasz Chady, ul. Sabały 11a, 71-341 Szczecin, e-mail: wydawnictwo@ptbnidt.pl, office@bnid.pl. Kwartalnik powołany 27 kwietnia 2016 roku.

Hydraulika i Pneumatyka – red. naczelny: dr inż. Michał Banaś, ul. Piłsudskiego 74, pok. 315, 50- 020 Wrocław, tel/fax: 71 344-81-26, e-mail: hipredakcja@o2.pl, www.hydraulikaipneumatyka.pl. Dwumiesięcznik, współpracujący z Sekcją Sterowania i Napędu Hydraulicznego oraz Sekcją Uszczelnień i Techniki Uszczelniania SIMP, wydawany jest od 1980 roku.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna – red. naczelny: dr inż. Józef Zioło, ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 Warszawa, tel./fax: 32 231-94-39, e-mail: redakcja@inzynieria-aparatura-chemiczna.pl, www.chemical-engineering-equpeipment.eu. Dwumiesięcznik współpracuje z SIMP i SITPChem, wydawany jest od 1961r.

Mechanik – red. naczelny: prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: 22 827-16-37, e- mail: mechanik@mechanik.media.pl,, www.mechanik.media.pl. Miesięcznik wydawany jest od 1909 roku.

Welding Technology Review – Przegląd Spawalnictwa – dyr. Agendy Wydawniczej: mgr inż. Włodzimierz Jacek Walczak, red. naczelny: prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: 22 827-25-42, e-mail: redakcjaps@simp.pl, www.pspaw.pl, www.wydawnictwo.simp.pl. Rocznik, wydawany jest od 1928 roku.

Tribologia – red. naczelny: prof. dr hab. inż. Marian Szczerek, ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel.: 48 364-47-90, e-mail: marian.szczerek@itee.lukasiewicz.gov.pl, sekretarz redakcji Ewa Szczepanik e-mail: ewa.szczepanik@itee.lukasiewicz.gov.pwww.t.tribologia.eu. Dwumiesięcznik, wydawany przy współpracy z Polskim Towarzystwem Tribologicznym i Siecią Badawczą ŁUKASIEWICZ – Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, ukazuje się od 1969 roku.

Wiadomości SIMP – zespół redakcyjny: ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel.: 22 827-17-68, 22 826-45-55, e-mail: sekretariat@simp.pl. Stałe cykliczne wydawnictwo Zarządu Głównego SIMP, odgrywa istotną rolę w informowaniu środowiska inżynierskiego i techników o stanie polskiej nauki i techniki oraz aktualnych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Czasopisma o zróżnicowanym stopniu powiązania z SIMP

Poligrafika – red. naczelna: Anna Naruszko, ul. Świętokrzyska 14A, 00-050 Warszawa, tel./fax: 22 828-14-53, tel. 22 828-14-00, 22 654-26-08, e- mail: poligrafika@poligrafika.pl, anna.naruszko@poligrafika.pl, tomasz.krawczak@opakowanie.pl,www.poligrafika.pl, www.opakowanie.pl. Wydawcą jest Spółka Alfa-Print, której SIMP przekazał prawa wydawnicze. Czasopismo, ukazujące się od 1947r., jest organem Sekcji Poligrafów SIMP.

Przegląd Mechaniczny – red. naczelny: p.o. red. naczelnego dr inż. Martyna Jachimowicz, ul. Ratuszowa 11, skr. poczt. 1004, 00-950 Warszawa, tel. 22 853 81 13, e-mail: przegladmechaniczny@sigma-not.pl, www.przegladmechaniczny.pl. Miesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. oraz Zakład Wydawnictw i Promocji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, któremu SIMP przekazał prawa wydawnicze.

Technika Rolnicza, Ogrodnicza i Leśna – red. naczelny: dr hab. inż. Florian Adamczyk, prof. PIMR, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, tel.: 61 871-22-66, fax: 61 879-32-62, e- mail: office@pimr.poznan.pl, www.pimr.poznan.pl – link „Czasopisma”. Dwumiesięcznik, od 2007r. wydawany jest przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu (obecnie: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych). Czasopismo współpracuje z Sekcją Maszyn i Ciągników Rolniczych SIMP. Informacje o czasopiśmie dostępne są na stronie: https://www.pimr.eu/produkt/technika-rolnicza-ogrodnicza-lesna/.

PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o. – red. naczelny: Grzegorz Landowski, ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk, tel.: 58 307-17-90, fax: 58 307-12-56, e- mail: sekretariat@portalmorski.pl, www.portalmorski.pl, www.polandatsea.com. Wydawcą portalu jest PORTALMORSKI.PL Sp. z o.o, której udziałowcem jest SIMP.

Skip to content