(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

System Zarządzania Jakością

Księga Jakości SIMP
Enter Correct Password to Download
Polityka Jakości
Polityka Jakości
  WYKAZ JEDNOSTEK SIMP OBJĘTYCH SZJ
  Załączniki
  KJ-01 Schemat organizacyjny SIMP
  KJ-02 Karta ewidencyjna Księgi Jakości
  KJ-02 Karta ewidencyjna Księgi Jakości
  KJ-03 Ewidencja zmian w Księdze Jakości
  Enter Correct Password to Download
  KJ-03 Ewidencja zmian w Księdze Jakości
  Enter Correct Password to Download
  KJ-04 Katalog wyrobów i usług SIMP
  Enter Correct Password to Download
  KJ-05 Wykaz jednostek organizacyjnych SIMP objętych SZJ
  Enter Correct Password to Download
  KJ-06 Deklaracja dotycząca SZJ w jednostce organizacyjnej SIMP
  Enter Correct Password to Download
  KJ-06 Deklaracja dotycząca SZJ w jednostce organizacyjnej SIMP
  Enter Correct Password to Download
  KJ-07 Wyłączenia wymagań normy PN-EN ISO 9001 w SIMP
  Enter Correct Password to Download
  KJ-07 Wyłączenia wymagań normy PN-EN ISO 9001 w SIMP
  Enter Correct Password to Download
  KJ-08 Mapa procesów SIMP
  Enter Correct Password to Download
  KJ-09 Karta procesu
  Enter Correct Password to Download
  KJ-09 Karta procesu
  Enter Correct Password to Download
  KJ-10 Cele operacyjne Systemu Zarządzania Jakością na rok........
  Enter Correct Password to Download
  KJ-10 Cele operacyjne Systemu Zarządzania Jakością na rok........
  Enter Correct Password to Download
  KJ-11 Wykaz procedur
  Enter Correct Password to Download
   Procedury
   00.00 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością
   Enter Correct Password to Download
   00.01 Struktura dokumentów
   Enter Correct Password to Download
   00.01 Struktura dokumentów
   Enter Correct Password to Download
   00.02 Wykaz wydanych procedur / instrukcji
   Enter Correct Password to Download
   00.02 Wykaz wydanych procedur / instrukcji
   Enter Correct Password to Download
   00.03 Wniosek o zmianę
   Enter Correct Password to Download
   00.03 Wniosek o zmianę
   Enter Correct Password to Download
   00.04 Rejestr zmian w dokumencie SZJ
   Enter Correct Password to Download
   00.04 Rejestr zmian w dokumencie SZJ
   Enter Correct Password to Download
   00.00 Zapisy Jakości
   Enter Correct Password to Download
   00.01 Wykaz zapisów jakości
   Enter Correct Password to Download
   00.01 Wykaz zapisów jakości
   Enter Correct Password to Download
   00.00 Opracowanie, wdrażanie i monitorowanie Polityki Jakości
   Enter Correct Password to Download
   00.01 Plan przeglądu Systemu Zarządzania Jakością Nr ......./……r..
   Enter Correct Password to Download
   00.01 Plan przeglądu Systemu Zarządzania Jakością Nr ......./……r..
   Enter Correct Password to Download
   00.02 Protokół z przeglądu zarządzania Nr......./……r.
   Enter Correct Password to Download
   00.02 Protokół z przeglądu zarządzania Nr......./……r.
   Enter Correct Password to Download
   00.00 Badanie zadowolenia klientów i członków SIMP
   Enter Correct Password to Download
   00.01 Formy badania zadowolenia klientów
   Enter Correct Password to Download
   00.01 Formy badania zadowolenia klientów
   Enter Correct Password to Download
   00.02 Arkusz oceny
   Enter Correct Password to Download
   00.02 Arkusz oceny
   Enter Correct Password to Download
   00.00 Działania korygujące i zapobiegawcze
   Enter Correct Password to Download
   00.01 Karta niezgodności Nr ...../……..r.
   Enter Correct Password to Download
   00.01 Karta niezgodności Nr ...../……..r.
   Enter Correct Password to Download
   00.02 Karta potencjalnej niezgodności Nr ...../…….r.
   Enter Correct Password to Download
   00.02 Karta potencjalnej niezgodności Nr ...../…….r.
   Enter Correct Password to Download
   00.03 Rejestr działań korygujących
   Enter Correct Password to Download
   00.03 Rejestr działań korygujących
   Enter Correct Password to Download
   00.04 Rejestr działań zapobiegawczych
   Enter Correct Password to Download
   00.04 Rejestr działań zapobiegawczych
   Enter Correct Password to Download
   00.00 Audity wewnętrzne
   Enter Correct Password to Download
   00.01 Harmonogram wewnętrznych auditów jakości na rok …….
   Enter Correct Password to Download
   00.01 Harmonogram wewnętrznych auditów jakości na rok …….
   Enter Correct Password to Download
   00.02 Program auditów jednostki organizacyjnej SIMP Nr ...... / ....... r.
   Enter Correct Password to Download
   00.02 Program auditów jednostki organizacyjnej SIMP Nr ...... / ....... r.
   Enter Correct Password to Download
   00.03 Powiadomienie o audicie Nr/rok ........ / ........
   Enter Correct Password to Download
   00.03 Powiadomienie o audicie Nr/rok ........ / ........
   Enter Correct Password to Download
   00.04 Plan auditu Nr ........ / ........
   Enter Correct Password to Download
   00.04 Plan auditu Nr ........ / ........
   Enter Correct Password to Download
   00.05 Lista pytań kontrolnych do auditu Nr ....... / .......
   Enter Correct Password to Download
   00.05 Lista pytań kontrolnych do auditu Nr ....... / .......
   Enter Correct Password to Download
   00.06 Protokół niezgodności Nr ....... / ........
   Enter Correct Password to Download
   00.06 Protokół niezgodności Nr ....... / ........
   Enter Correct Password to Download
   00.07 Raport z auditu Nr ....... / ........
   Enter Correct Password to Download
   00.07 Raport z auditu Nr ....... / ........
   Enter Correct Password to Download
   00.00 Nadzór nad wyrobem niezgodnym
   Enter Correct Password to Download
   00.00 Projektowanie i planowanie realizacji wyrobu
   Enter Correct Password to Download
   00.01 Odpowiedzialność i uprawnienia personelu realizującego proces
   Enter Correct Password to Download
   00.01 Odpowiedzialność i uprawnienia personelu realizującego proces
   Enter Correct Password to Download
   00.02 Plan projektowania
   Enter Correct Password to Download
   00.02 Plan projektowania
   Enter Correct Password to Download
   00.03 Protokół z przeglądu wymagań dotyczących wyrobu
   Enter Correct Password to Download
   00.03 Protokół z przeglądu wymagań dotyczących wyrobu
   Enter Correct Password to Download
   00.04 Protokół z przebiegu projektowania
   Enter Correct Password to Download
   00.04 Protokół z przebiegu projektowania
   Enter Correct Password to Download
   00.05 Plan jakości
   Enter Correct Password to Download
   00.05 Plan jakości
   Enter Correct Password to Download
   00.06 Arkusz oceny dostawcy
   Enter Correct Password to Download
   00.06 Arkusz oceny dostawcy
   Enter Correct Password to Download
   Przykłady
   1.0.2-00.01_wykaz zapisow Oddz. Przyklad
   1.1.5-00.01_Formy badania zadowolenia klientow Przyklad
   1.1.5-00.02_arkusz pomiaru klienta Dzialanosc szkol. Przyklad
   2.2.2-00.01A_Odpowiedzialnos_Uprawnieniaw ZOPrzyklad
   2.2.2-00.05_Plan_Jakosci_Dzialalnosc szkoleniowa Oddz.Przyklad
   2.2.2-00.05_Plan_Jakosci_Dzialalnosc statutowa OddzPrzyklad
   2.2.2-00.06_Arkusz oceny dostawcy Oddz. Przyklad
   2.2.2-00.07_ Lista kwalifikowanych dostawcow Oddz. Przyklad
   2.2.2-00.08_Rejestr dostaw Oddz. Przyklad
   2.2.2-00.09_Rejestr reklamacji dostaw Oddz.Przyklad