Komisja ds. Informacji i Promocji SIMP

Planowane działania 2018 - 2022

INFORMACJA O PLANOWANYCH DZIAŁANIACH INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH Komisji ds. informacji i promocji SIMP na kadencję 2018 – 2022

 

Informacja i promocja jest jednym ze sposobów realizacji dążeń i celów strategicznych SIMP. Głównym przedmiotem działań informacyjno – promocyjnych SIMP jest dostarczanie informacji i podnoszenie świadomości członków, potencjalnych członków, klientów i innych stron zainteresowanych. Działania te mają pogłębić wiedzę o SIMP, prowadzonej przez organizację działalności statutowej, w tym działalności gospodarczej, w celu stworzenia dla nich preferencji w obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia.

Przedmiot działań oraz sposoby ich osiągania są zgodne z ogólnymi działaniami SIMP, kompetencjami wynikającymi ze Statutu SIMP, uwzględniają postanowienia uchwały XXXIV WZD SIMP, Deklaracji Programowej SIMP IX Dekady oraz Polityki Jakości SIMP.

Adresatem działań są członkowie, potencjalni członkowie, klienci oraz wszystkie jednostki organizacyjne SIMP, firmy franczyzowe SIMP oraz pozostałe strony zainteresowane działające w otoczeniu SIMP.

PLANOWANE DZIAŁANIA

Rodzaj działańGłówne działania
wraz z krótkim opisem
WykonawcaBudżet działaniaTermin (kwartał)
Utrzymanie strony www

Administracja serwerem simp.pl

Obsługa techniczna strony www i portalu facebook SIMP

Odpowiedzialny:

Administrator

Koordynacja:

Sekretarz SIMP, Komisja ds. informacji i promocji SIMP

1bieżąca obsługa
Certyfikat SSL – kontynuacja

Odpowiedzialny:

Administrator

Koordynacja:

Sekretarz SIMP

492,00wg terminu ważności

Domena simp.pl

(obecnie przedłużona do 2024-12-05)

Odpowiedzialny:

Administrator

Koordynacja:

Sekretarz SIMP

1wg terminu ważności

Hosting

(obecnie aktywny do 2022-08-19)

Odpowiedzialny:

Administrator

Koordynacja:

Sekretarz SIMP

1 485,00wg terminu ważności
Przygotowanie i wprowadzanie tekstów na stronę internetową oraz postów i innych informacji na facebooka

Odpowiedzialny:

Administrator/właściwa Komisja ZG SIMP /Pełnomocnicy Prezesa/jednostka organizacyjna SIMP

Koordynacja:
Sekretarz SIMP/

Komisja ds. informacji i promocji SIMP

1informacja bieżąca
Założenie i prowadzenia bloga SIMP

Odpowiedzialny:

Administrator/właściwa Komisja ZG SIMP /Pełnomocnicy Prezesa/jednostka organizacyjna SIMP

Koordynacja:

Sekretarz SIMP/Komisja ds. informacji i promocji SIMP

1I kw. 2020
Działania informacyjno-promocyjne o szerokim zasięguOpracowanie i wdrożenie Podstawowej Księgi Znaku

Odpowiedzialny:

Sekretarz SIMP Koordynacja:

Komisja ds. informacji i promocji SIMP

1

I kw. 2020

(Dokument zatwierdzony na ZG SIMP w dniu 16.06.2020)

Opracowanie i wdrożenie Polityki prywatności SIMP

(wymaganie przepisów prawnych i innych)

Odpowiedzialny:

Komisja Statutowo-Regulaminowa/Pełnomocnik ds. SZJ

Koordynacja:

Sekretarz SIMP/Komisja ds. informacji i promocji SIMP

1kwiecień 2020

Opracowanie i wdrożenie Polityki bezpieczeństwa informacji SIMP

(wymaganie przepisów prawnych i innych)

Odpowiedzialny:

Komisja Statutowo-Regulaminowa/Pełnomocnik ds. SZJ

Koordynacja:

Sekretarz SIMP/Komisja ds. informacji i promocji SIMP

1kwiecień 2020
Wybór i wdrożenie systemu informatycznego organizacji wideokonferencji, spotkań na odległość

Odpowiedzialny:

Wiceprezes SIMP

Koordynacja:

Komisja ds. informacji i promocji SIMP

1I kw. 2020
Opracowanie zasad i trybu przyznawania patronatu i patronatu honorowego prezesa SIMP

Odpowiedzialny:

Komisja Statutowo-Regulaminowa/

Sekretarz SIMP

Koordynacja:

Komisja ds. informacji i promocji SIMP

1I kw. 2020
Opracowanie marki SIMP  oraz strategii jej promocji w tym opracowanie strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej SIMP

Odpowiedzialny:

Wiceprezes SIMP

Koordynacja: Komisja ds. informacji i promocji SIMP

15 000PLNIII kw. 2020

Opracowanie i wdrożenie wytycznych dotyczących standardów stron internetowych

oddziałów i innych jednostek organizacyjnych SIMP

Odpowiedzialny:

Administrator

Koordynacja: Komisja ds. informacji i promocji SIMP

1(Dokument zatwierdzony na ZG SIMP w dniu 16.06.2020)
Opracowanie i wdrożenie wytycznych do opracowywania i przekazywania informacji prasowych w SIMP

Odpowiedzialny: Komisja ds. informacji i promocji SIMP

Koordynacja: Komisja ds. informacji i promocji SIMP

1(Dokument zatwierdzony na ZG SIMP w dniu 16.06.2020)
Opracowanie systemu identyfikacji wizualizacji SIMP, złożonego z wielu elementów, jak np. logo, czy kolorystyka SIMP (Podstawowa księga znaku SIMP), projekty znormalizowanych elementów takich, jak druki, wizytówki, czy materiały informacyjno – promocyjne itp.

Odpowiedzialny:

BZG

Koordynacja: Komisja ds. informacji i promocji SIMP

1kwiecień 2020
Działania edukacyjneOrganizacja szkoleń w zakresie użytkowania strony internetowej, facebooka oraz wdrażanych systemów informatycznych

Odpowiedzialny:

Administrator

Koordynacja: Komisja ds. informacji i promocji SIMP

1sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem
Działania informacyjno-promocyjne, takie jak współpraca z mediami i działania w Internecie

Publikacje w czasopismach branżowych, których wydawcą jest SIMP, informacje i reklamy prasowe

Spoty radiowe, filmowe

Publikacje w internecie

Współpraca z mediami i działania w internecie np. Staleo.pl – portal kooperacyjny dedykowany branży metalowej, oraz takimi jak np.: STAL Metale & Nowe Technologie, oraz Biuletyn Instytutu Spawalnictwa itp.

W ramach współpracy redakcyjnej/ barterowej możemy zaoferować:

–  zamieszczenie  podlinkowanego logotypu

–  zamieszczanie aktualności lub artykułów dotyczących działalności organizacji

–  w zamian:

–  tytuł Partnera SIMP umieszczenia podlinkowanego logotypu/baneru na stronie www

Odpowiedzialny:

Sekretarz SIMP

Koordynacja: Komisja ds. informacji i promocji SIMP

1informacja bieżąca
Konkursy

Promocja konkursów:

–       „Na najlepsze osiągnięcie roku”

–       „Technik Absolwent Roku”

–       „Na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej”

Odpowiedzialny:

właściwa komisja konkursowa

Koordynacja: Sekretarz SIMP/ Komisja ds. informacji i promocji SIMP

1wg harmonogramu konkursu
Publikacje, materiały wystawiennicze i wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych

Materiały wystawiennicze: np. np. rollupy, ścianki

Materiały promocyjne typu gadżety:

Materiały promocyjne, które dystrybuowane będą m.in. podczas spotkań informacyjno-promocyjnych, szkoleń, konferencji, np., długopisy, notatniki, torby papierowe, itp.).

Odpowiedzialny:

Biuro ZG

Koordynacja: Komisja ds. informacji i promocji SIMP

1maj 2020

Budżet działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2020 wynosi ………. PLN

1na tym etapie realizacji nie jest możliwe wskazania konkretnych środków finansowych na to działanie/zadanie

Włodzimierz Fleischer
Wiceprezes SIMP
Komisja ds. informacji i promocji SIMP

Skip to content