Konkurs na "Najlepszą Pracę Dyplomową"

XXIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w polskiej uczelni technicznej – rok akad. 2022/2023.

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd Główny w Warszawie organizuje XXIII EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w polskiej uczelni technicznej.

Termin składania prac z niezbędnymi opiniami:

 • I etap, do 15 października 2023r.
 • II etap, do 15 listopada 2023r.

Konkurs adresowany jest do:

 1. dyplomantów studiów I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich) wydziałów mechanicznych oraz innych wydziałów prowadzących studia o profilu mechanicznym na politechnikach i w innych publicznych wyższych szkołach technicznych, w których wykonywane są prace dyplomowe z dyscyplin o profilu mechanicznym oraz z zakresu dyscyplin pokrewnych.
 2. promotorów prac dyplomowych.

Konkurs jest dwuetapowy.

Uczestnikami Konkursu mogą być dyplomanci uczelni wymienionych w pkt. 3 regulaminu Konkursu, których prace spełniają następujące warunki:

 • Etap I: praca dyplomowa została złożona w terminie,
  • praca dyplomowa została obroniona,
  • praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry.

 

 • Etap II: praca dyplomowa została złożona w terminie,
  • praca dyplomowa została obroniona,
  • praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry,
  • jest decyzja Oddziałowej Komisji Konkursowej o zakwalifikowaniu pracy do II Etapu konkursu (do finału).

UWAGA!

Dla poszczególnych Oddziałów SIMP zostaną uruchomione linki do zgłaszania prac dyplomowych do II etapu Konkursu w wersji elektronicznej. Linki zostaną przesłane indywidualnie dla każdego Oddziału SIMP drogą elektroniczną.

Do pobrania

Icon
Regulamin konkursu

 

Icon
Wniosek zgłoszeniowy

 

Icon
WYNIKI KONKURSU W POSZCZEGÓLNYCH EDYCJACH

 

Skip to content