(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

   Konkurs na "Najlepszą Pracę Dyplomową"

   XIX EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej – rok akad. 2018/2019.

    

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Zarząd Główny w Warszawie organizuje XIX EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej.

   Termin składania prac z niezbędnymi opiniami:

   • I etap, do 15 października 2019r.
   • II etap, do 15 listopada 2019r.

   Konkurs adresowany jest do:

   1. dyplomantów studiów I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich) wydziałów mechanicznych oraz innych wydziałów prowadzących studia o profilu mechanicznym na politechnikach i w innych publicznych wyższych szkołach technicznych, w których wykonywane są prace dyplomowe z dziedziny dyscyplin Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Mechanika, a także dyscyplin pokrewnych.
   2. promotorów prac dyplomowych.

   Konkurs jest dwuetapowy.

   Uczestnikami Konkursu mogą być dyplomanci uczelni wymienionych w pkt. 3 niniejszego regulaminu, których prace spełniają następujące warunki:

   • Etap I: praca dyplomowa została złożona w terminie,
    • praca dyplomowa została obroniona,
    • praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry.

    

   • Etap II: praca dyplomowa została złożona w terminie,
    • praca dyplomowa została obroniona,
    • praca dyplomowa została oceniona na stopień bardzo dobry,
    • jest decyzja Oddziałowej Komisji Konkursowej o zakwalifikowaniu pracy do II Etapu konkursu (do finału).

    

   Do pobrania