(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

   Konkurs na "Osiągnięcie Techniczne Roku"

   Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
   Zarząd Główny w Warszawie organizuje

   OGÓLNOPOLSKI KONKURS – XII EDYCJA na
   „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2018”

   12 edycja konkursu, dotyczy wdrożonych w 2018 roku osiągnięć innowacyjnych w następujących kategoriach:

   • prace i stanowiska naukowo-badawcze,
   • osiągnięcia wdrożone w przemyśle,
   • osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska,
   • prace wykonane w średnich szkołach technicznych,

   Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne dotyczą:

   • konstrukcji wyrobów,
   • technologii i organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji,
   • ochrony środowiska,
   • poprawy warunków BHP.

   Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

   • etap I przez Zarządy Oddziałów SIMP i jednostki badawczo-rozwojowe,
   • etap II przez Zarząd Główny SIMP.

   Termin nadsyłania prac do Biura Zarządu Głównego SIMP upływa z dniem 31 marca 2019 r.

   Do pobrania

   Wyniki konkursu