mgr inż. Paweł Hofman

Członek ZG
Pełnomocnik Prezesa SIMP ds. Transferu Technologii

Urodzony w 1976 roku w Warszawie, członek SIMP od 2006 r. W roku 2000 ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej na kierunku informatyka w zakresie Systemy Mikroprocesorowe i Mikrokomputerowe. W latach 2004 – 2010 asystent i wykładowca w Instytucie Techniki w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. Członek Zarządu Oddziału SIMP w Jeleniej Górze. Posiada Złotą Honorową Odznakę SIMP.

Przedsiębiorca i menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym.  Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia, koordynowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych realizowanych m.in. przy udziale środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach działań CORNET oraz BRIDge Alfa.

Od 2014 roku związany z Krajowym Klastrem Kluczowym CINNOMATECH – Klastrem Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu – gdzie obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu.

 

Skip to content