mgr inż. Jarosław Gębka

Członek ZG
Pełnomocnik Prezesa SIMP ds. Informatyzacji SIMP

Urodzony w 1977 roku w Kole, członek SIMP od 2000 r. W roku 2002 ukończył studia na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej na kierunku inżynierii środowiska.
Wiceprezes Oddziału SIMP w Płocku w kadencji 2014-2018, a od 2018 r. prezes Oddziału SIMP w Płocku, dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Płocku od 2006 r.
Członek Komisji ds. Informacji i Promocji SIMP (od 2018 r.) oraz Komisji Kwalifikacyjnej Wykładowców SIMP (od 2014 r.).
Wykładowca SIMP w specjalnościach: 19 – informatyka oraz 20 – telekomunikacja.
Egzaminator ECDL (nr PL-E4814) od 2015 r. oraz Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej URE od 2017 r.,
Posiada Srebrną Honorową Odznakę NOT.

 

Skip to content