techn. Lesław Świętochowski

Członek ZG

Urodzony 16 stycznia 1960 r. w Tarnowie. Absolwent Technikum Mechanicznego w Tarnowie o specjalności: obróbka skrawaniem.

Praca zawodowa:

  • Fabryka Silników Elektrycznych Tamel S.A. – konstruktor oprzyrządowania technologicznego w dziale Głównego Technologa (1981-2009)
  • Firmy prywatne o profilu mechaniczno-automatycznym (2009-2011)
  • Zakładzie Elzat Spółka z o. o. – samodzielny technolog mechanik (2011-2019)
  • Zakładach Mechanicznych Tarnów S.A. – kontroler jakości (2019 – nadal)

Działalność społeczna:

Członek SIMP od 1985 r. – pełnione funkcje w SIMP i NOT: prezes Oddziału SIMP w Tarnowie (1990-nadal); przewodniczący Koła Miejskiego SIMP w Tarnowie, członek Zarządu Głównego SIMP (1990-2002 i 2022-2026), wiceprzewodniczący Rady SIMP (2015-2022), przewodniczący XXXV WZD SIMP (2022), członek Zarządu Rady NOT w Tarnowie (1993-nadal), sekretarz Rady NOT w Tarnowie (2018-2022), wiceprezes Zarządu Rady NOT w Tarnowie (2022-nadal).

Inicjator nadania Oddziałowi SIMP w Tarnowie (od 1 stycznia 2022 r.) imienia Jana Szczepanika – wielkiego, genialnego odkrywcy i wybitnego wynalazcy. Jest to jedyna tego typu inicjatywa w SIMP.

Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką SIMP i NOT, Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego. Członek Honorowy SIMP od 25 listopada 2016 r.

 

Skip to content