dr inż. Jerzy Ickiewicz

Członek ZG

Urodzony 28 listopada 1949 r. w Sitnie koło Wyszkowa, absolwent Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku w 1971 roku i Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej w 1975 roku oraz studiów podyplomowych na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej.

Członek SIMP od 1978 roku, prezes Oddziału SIMP w Białymstoku i wiceprezes Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Oddział w Białymstoku, członek Rady SIMP od 2010 r., rzeczoznawca SIMP w specjalnościach: 202 – wytrzymałość i badanie materiałów, 607 – hydraulika.

Pracownik naukowy Politechniki Białostockiej do 30 września 2022 roku i obecnie, Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Honorową Odznaką SIMP i NOT, Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego, Członek Honorowy SIMP.

Link do dorobku naukowego: https://biblioteka.pb.edu.pl/strefa-naukowca/bazy-dorobku-pracownikow-pb/

Skip to content