Komunikat 2021/02/26

W dniu 26 lutego 2021 roku odbyło się pierwsze w bieżącym roku zebranie Zarządu Głównego SIMP w formie online z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (Skype). Obradom przewodniczył Kolega Włodzimierz Fleischer – wiceprezes SIMP. W...

Komunikat 2020/09/24

W dniu 24 września 2020 r. odbyło się kolejne zebranie Zarządu Głównego SIMP w formie online pod przewodnictwem Kolegi Piotra  Janickiego – Prezesa SIMP. Poświęcone ono było przede wszystkim zatwierdzeniu przez ZG SIMP sprawozdania finansowego...

Komunikat

Z przyjemnością informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Andrzej Murdzek na wniosek Zarządu Głównego SIMP objął patronat nad XX edycją Ogólnopolskiego Konkursu SIMP o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą...

Komunikat

W dniu 28 kwietnia 2020 r. odbyło się pierwsze w okresie pandemii koronawirusa uniemożliwiającej organizowanie spotkań zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. wideokonferencji...

Komunikat nr 27

KOMUNIKAT Nr  27 dot. X edycji Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „TECHNIK ABSOLWENT 2016” Uprzejmie informujemy, że jak co roku Zarząd Główny SIMP wspólnie z Oddziałami...
Skip to content