W dniu 28 kwietnia 2020 r. odbyło się pierwsze w okresie pandemii koronawirusa uniemożliwiającej organizowanie spotkań zebranie Prezydium Zarządu Głównego SIMP z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tj. wideokonferencji realizowanej poprzez Skype.

Obradom przewodniczył kol. Piotr Janicki – prezes SIMP.

Najważniejszymi omówionymi tematami były:

  • Przyjęcie projektu wpływów i wydatków Zarządu Głównego SIMP na 2020 r. oraz omówienie problemów związanych z obniżeniem wpływów z działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych SIMP i firm franczyzowych.
  • Ocena aktualnej sytuacji finansowej jednostek działalności gospodarczej SIMP, w tym Zamku SIMP w Rydzynie, spowodowanej pandemią Covid-19.
  • Zapoznanie się z trudną sytuacją finansową czasopisma „Mechanik” i podjętymi działaniami oszczędnościowymi przez jego redaktora naczelnego, w tym m.in. ograniczeniem zatrudnienia pracowników redakcji do dwóch etatów, rezygnacja redaktora naczelnego z wynagrodzenia i zmniejszenie użytkowanych lokali do jednego pokoju biurowego.
  • Konieczność podjęcia oszczędności oraz ograniczenie planowanych remontów i inwestycji.
  • Zapoznanie się z informacją dotyczącą aktualnie prowadzonych działań w obszarze przygotowań do auditu certyfikacyjnego oraz zatwierdzenie zmiany: procedury audity wewnętrzne (1.1.7-00.00, wyd. 6) i program tych auditów na 2020 r.

Nad prawidłowym przebiegiem obrad Prezydium ZG SIMP w formie wideokonferencji czuwał kol. Jarosław Gębka – administrator strony internetowej SIMP.

Skip to content