Informujemy, że decyzją Zarządu Głównego SIMP z dnia 24 października 2023 roku wprowadzone zostały zmiany wysokości opłat manipulacyjnych za uzyskanie tytułów rzeczoznawczych SIMP, w tym:

specjalność
rzeczoznawcy SIMP
opłata manipulacyjna
tytułem wnioskowanej specjalności
pierwsza wnioskowana specjalność4242,- zł (*)  x 20% = 848,40 zł + 23% VAT = 1 043,43
kolejna wnioskowana specjalność4242,- zł (*)  x 10% = 424,20 zł + 23% VAT =    521,77
weryfikacja uprawnień4242,- zł (*)  x 10% = 424,20 zł + 23% VAT =    521,77

(*)aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę

Powyższe stawki dotyczą wniosków składanych od dnia 20 lutego 2024 roku. Formularze z nowymi opłatami zostaną udostępnione na stronie https://simp.pl/do-pobrania/regulaminy/  w dniu 20 lutego 2024 roku.

Jednocześnie informujemy, że pieczątki dla rzeczoznawców SIMP będą zawierały datę ważności wydanych uprawnień.

Skip to content