W dniu 26 lutego 2021 roku odbyło się pierwsze w bieżącym roku zebranie Zarządu Głównego SIMP w formie online z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (Skype).

Obradom przewodniczył Kolega Włodzimierz Fleischer – wiceprezes SIMP.
W wyniku obrad podjęte zostały między innymi niżej wymienione decyzje i ustalenia:

 1. Przyjęto protokół z posiedzenia Zarządu Głównego SIMP w dniu 16 grudnia 2020 roku.
 2. Dokonano wyboru Kolegi Ryszarda Osiowego – członka Zarządu Głównego SIMP, na funkcję skarbnika SIMP.
 3. Zapoznano się ze wstępnym wykonaniem wpływów i wydatków Zarządu Głównego SIMP za 2020 rok.
 4. Przyjęto do wiadomości informacje o wstępnych wynikach finansowych jednostek prowadzących działalność gospodarczą w SIMP i wpływach od firm franczyzowych za 2020 rok.
 5. Włączono Dom Mechanika SIMP w Lublinie do jednostek działalności gospodarczej SIMP podlegających „Regulaminowi Jednostek Działalności Gospodarczej SIMP”.
 6. Przyjęto uchwałę o powołaniu Rady Fundacji „Zamek w Rydzynie”.
 7. Zatwierdzono wyniki głosowania korespondencyjnego przeprowadzonego przez członków ZG SIMP w sprawach:
  • zawarcia umowy franczyzy z Kolegą Maciejem Kozerą na prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą Ośrodek Szkolenia i Doradztwa SIMP w Kielcach;
  • zmiany częstotliwości ukazywania się czasopisma naukowo-technicznego „Tribologia”, z dwumiesięcznika na kwartalnik;
  • zatwierdzenia wyników XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o dyplom i nagrodę prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym wykonaną i obronioną w krajowej wyższej szkole technicznej – rok akademicki 2019/2020.
 1. Przyjęto do wiadomości informację o zgłoszeniu kandydatury kol. Tadeusza Pawłowskiego, jako kandydata Terenowej Jednostki Organizacyjnej NOT w Poznaniu na wiceprezesa NOT na nową kadencję.
 2. Podjęto decyzję o zgłoszeniu kolegów:
  • Antoniego Stolarskiego (O/SIMP w Białymstoku) – założyciela i prezesa firmy SaMASZ;
  • Włodzimierza Adamskiego ((O/SIMP w Rzeszowie) – wysokiej klasy specjalisty w dziedzinie projektowania i wytwarzania wspomaganego komputerowo,

do IX edycji honorowego wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).

 1. Na wniosek Komisji ds. Odznak i Wyróżnień SIMP podjęto decyzję o nadaniu Odznaki im. Henryka Mierzejewskiego koledze Adamowi Baryłce (O/Warszawski SIMP) oraz Odznaki „Zasłużony Senior SIMP kolegom: Feliksowi Owczarkowi (O/SIMP Kalisz) i Ryszardowi Matusiakowi (O/SIMP Poznań).
Skip to content