W dniu 24 września 2020 r. odbyło się kolejne zebranie Zarządu Głównego SIMP w formie online pod przewodnictwem Kolegi Piotra  Janickiego – Prezesa SIMP. Poświęcone ono było przede wszystkim zatwierdzeniu przez ZG SIMP sprawozdania finansowego SIMP  2019 rok, po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta oraz przyjęciu wniosków Komisji Finansowej Stowarzyszenia i oceny sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

Zapoznano się także  z ostatecznymi wynikami finansowymi jednostek działalności gospodarczej SIMP za rok 2019 oraz opłatami na rzecz ZG SIMP firm, z tytułu umów franczyzy i odpisami na rzecz ZG SIMP z tytułu prowadzonej działalności przez Oddziały SIMP.

Z innych ważniejszych decyzji na uwagę zasługuje:

  • Utworzenie „Fundacji Zamek w Rydzynie – królewska historia w tle”;
  • Zatwierdzenie wyników XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2019 roku”;
  • Ustalenie prof. Ludwika Uzarowicza (1886 – 1975) Patronem SIMP w 2021 roku;
  • Objęcie Patronatu Honorowego SIMP nad IV edycją Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych” (Warszawa , 15-16 kwietnia 2021 r.);
  • Zaakceptowanie kandydatury kolegi dr hab. inż. Marcina Gołąbczaka, profesora Politechniki Łódzkiej, jako reprezentanta SIMP w Akademii CIRP (The International Academy for Production Engineering).

Pełny tekst podjętych ustaleń i decyzji Zarządu Głównego SIMP zostanie opublikowany w kolejnym zeszycie „Wiadomości SIMP”

Skip to content