(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Władze SIMP

 

Zarząd Główny SIMP

Imię inazwisko Stanowisko email
drinż.Piotr Janicki (Poznań) Prezes SIMP janicki.poznan@wp.pl
mgrinż.Janusz Dobrzański (Rzeszów) Wiceprezes janusz.mail@interia.pl
prof.drhab. inż Andrzej Gołąbczak (Łódź) Wiceprezes agolab@p.lodz.pl |andrzej.golabczak@p.lodz.pl
drhab. inż.prof.IMP Tomasz Babul (Warszawa) Wiceprezes tomasz.babul@imp.edu.pl
inż. mech. Włodzimierz Fleischer (Gorzów Wlkp.) Wiceprezes w.fleischer@neostrada.pl
mgr inż.Ryszard Wycichowski (Toruń) Skarbnik r.wycichowski@op.pl
mgr inż.Kazimierz Łasiewicki (Gorlice) Sekretarz sekretariat@simp.pl
dr inż.Paweł Chojnacki (Lublin) Członek ZG simp.lublin@neostrada.pl | pawlos1965@interia.pl
mgr inż.Stanisław Królikowski (Bielsko-Biała) Członek ZG simp@not.bielsko.pl
prof. drhab. inż.Jan Pilarczyk (Katowice) Członek ZG jan.pilarczyk@is.gliwice.pl
mgr inż.Jan Zagórski (Kraków) Członek ZG zorpotkrakow@onet.pl
dr inż.Dariusz Raczkowski (Warszawa) Członek ZG draczkowski60@wp.pl
dr hab. inż.prof.nzw. Tomasz Chmielewski (Warszawa) Członek ZG redakcja@pspaw.pl
dr inż.Jan Plewniak (Częstochowa) Członek ZG janplewniak@wp.pl
mgr inż.Stanisław Adamczak (Kalisz) Członek ZG stanislaw.adamczak@op.pl

Prezydium Rady SIMP

Imię inazwisko Stanowisko email
Jan Pilarczyk (Katowice) Przewodniczący jan.pilarczyk@is.gliwice.pl
Janusz Gradowski (Warszawa) Wiceprzewodniczący jagra@onet.eu
Lesław Świętochowski (Tarnów) Wiceprzewodniczący swietl47@poczta.onet.pl
Magdalena Zwolińska (Lublin) Wiceprzewodnicząca simpszkolenia@gmail.com
Włodzimierz Boczek (Legnica) Sekretarz zw.boczek@interia.pl

Główna Komisja Rewizyjna SIMP

Imię inazwisko Stanowisko email
Ryszard Matusiak (Poznań) Przewodniczący dima11@op.pl | insimp@poczta.onet.pl
Włodzimierz Adamski (Rzeszów) Wiceprzewodniczący w_adamski@pzlmielec.com.pl
Adam Hiczuk (Wrocław) Sekretarz adam.hiczuk@rzeczoznawca-ue.com | adam.hiczuk@dziennikarzerp.eu
Adam Baryłka (Warszawa) Członek Komisji prezes@ow-simp.pl
Paweł Królikowski (Bielsko-Biała) Członek Komisji pawel@not.bielsko.pl
Maciej Matuszewski (Bydgoszcz) Członek Komisji matus@utp.edu.pl
Stanisław Sucharzewski (Łódź) Członek Komisji lodz@simp.pl

Główny Sąd Koleżeński SIMP

Imię inazwisko Stanowisko email
Wiktor Obuchowicz (Zielona Góra) Przewodniczący wikobuch@zg.home.pl
Jan Porada (Rzeszów) Wiceprzewodniczący pilocik@o2.pl
Andrzej Bielański (Wrocław) Sekretarz a.bielanski7@gmail.com
Andrzej Bartkiewicz (Starachowice) simpzorpot@poczta.internetdsl.pl
Wacław Gałecki (Łódź) lodz@simp.pl
Wiesław Krzymień (Warszawa) wak@op.pl
Janusz Mytko (Koszalin) oktym1@wp.pl

Członkowie SIMP w Radzie Krajowej FSNT-NOT

Imię inazwisko Oddział
Piotr Janicki Poznań
Stanisław Królikowski Bielsko-Biała

Wykaz stałych Komisji Zarządu Głównego SIMP w Kadencji 2014-2018

Nazwa komisji Imię inazwisko przewodniczącego
Komisja Statutowo-Regulaminowa Andrzej Woźniacki (Wrocław)
Komisja ds.Informacji iPromocji SIMP Piotr Gębiś (Tarnów)
Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP Andrzej Gołąbczak (Łódź)
Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP Mieczysław Poniewski (Płock)
Komisja ds.Sekcji iTowarzystw N-T SIMP Czesław Formankiewicz (Poznań)
Komisja ds.Kwalifikacji iSpecjalizacji Zawodowych Andrzej Woźniacki(Wrocław)
Komisja ds.Działalności Gospodarczej Jacek Mańczak(Poznań)
Komisja Historii iTradycji SIMP Zdzisław Moliński(Leszno)
Komisja ds.Odznak iWyróżnień Dariusz Raczkowski(Warszawa)
Komisja ds.Współpracy zZagranicą
Komisja ds.Współpracy zWojskiem Ryszard Dębski(Warszawa)
Komisja ds.Współpracy zPrzemysłem iRekomendacji Technicznych Tomasz Babul(Wrszawa)
Komisja ds.Edukacji Zawodowej Małgorzata Gadomska(Szczecin)
Komisja ds.Młodej Kadry Technicznej Magdalena Zwolińska(Lublin)
Komisja Seniorów SIMP Kazimierz Gruszczyński(Kielce)
Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu oNagrodę iDyplom Prezesa SIMP nanajlepszą pracę dyplomową oprofilu mechanicznym obronioną wpaństwowej wyższej uczelni technicznej Jan Pilarczyk(Katowice)
Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu oNagrodę iDyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów średnich szkół technicznych Stanisław Królikowski(Bielsko-Biała)
Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu naNajlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku Janusz Gradowski(Warszawa)

Członkowie SIMP w Komisjach i Komitetach FSNT-NOT

Nazwa Komisji/Komitetu Imię inazwisko Funkcja
Komitet N-T FSNT-NOT Normalizacji Jakości iCertyfikacji Stanisław Wierzbowski członek Komitetu
Komitet N-T FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej Włodzimierz Adamski członek Komitetu
Komitet N-T FSNT NOT Gospodarki Energetycznej Jolanta Pożarowszczyk członek Komitetu
Komitet N-T FSNT-NOT Ergonomii iOchrony Pracy orazTechniki wMedycynie Tadeusz Czyżak członek Komitetu
Antoni Witek członek Komitetu
Komitet N-T FSNT-NOT Doskonalenia Kadr Jan Figurski członek Komitetu
Komisja Seniorów iHistorii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT Edmund Misterski członek Komisji
Komisja Wyróżnień FSNT-NOT Dariusz Raczkowski przewodniczący
Komisja Młodzieży FSNT-NOT Janusz Kowalski członek Komisji
Komisja FSNT-NOT Ochrony Środowiska Andrzej Wojciechowski członek Komisji
Komisja FSNT-NOT ds.Innowacji iTechnologii wBiznesie Przemyśle iPodmiotach Trzeciego Sektora Tomasz Babul członek Komisji