+48 22 827-17-68; 826-45-55 fax +48 22 826-03-54 simp@simp.pl

Władze SIMP w kadencji 2018-2022

Zarząd Główny SIMP

Imię inazwisko Stanowisko email
dr inż.Piotr Janicki (Poznań) Prezes SIMPjanicki.poznan@wp.pl
mgr inż.Janusz Dobrzański (Rzeszów) Wiceprezes janusz.mail@interia.pl
prof. drhab. inż Andrzej Gołąbczak (Łódź) Wiceprezesagolab@p.lodz.pl |andrzej.golabczak@p.lodz.pl
dr hab. inż.prof.IMP Tomasz Babul (Warszawa) Wiceprezes tomasz.babul@imp.edu.pl
inż. mech. Włodzimierz Fleischer (Gorzów Wlkp.) Wiceprezes w.fleischer@neostrada.pl
mgr inż.Ryszard Wycichowski (Toruń) Skarbnik r.wycichowski@op.pl
mgr Kazimierz Łasiewicki (Gorlice) Sekretarz sekretariat@simp.pl
dr inż.Paweł Chojnacki (Lublin) Członek ZG simp.lublin@neostrada.pl | pawlos1965@interia.pl
mgr inż.Stanisław Królikowski (Bielsko-Biała) Członek ZG simp@not.bielsko.pl
prof. drhab. inż.Jan Pilarczyk (Katowice) Członek ZG jan.pilarczyk@is.gliwice.pl
mgr inż.Jan Zagórski (Kraków) Członek ZG zorpotkrakow@onet.pl
dr inż.Dariusz Raczkowski (Warszawa) Członek ZG draczkowski60@wp.pl
dr hab. inż.prof.nzw. Tomasz Chmielewski (Warszawa) Członek ZG redakcja@pspaw.pl
dr inż.Jan Plewniak (Częstochowa) Członek ZG janplewniak@wp.pl
mgr inż.Stanisław Adamczak (Kalisz) Członek ZG stanislaw.adamczak@op.pl

Prezydium Rady SIMP

Imię inazwisko Stanowisko email
Jan Pilarczyk (Katowice)Przewodniczącyjan.pilarczyk@is.gliwice.pl
Janusz Gradowski (Warszawa) Wiceprzewodniczący jagra@onet.eu
Lesław Świętochowski (Tarnów) Wiceprzewodniczący swietl47@poczta.onet.pl
Bogumił Duczmalewski Wiceprzewodniczący duczmal@op.pl
Magdalena Zwolińska (Lublin) Sekretarz simpszkolenia@gmail.com

Główna Komisja Rewizyjna SIMP

Imię inazwisko Stanowisko email
Ryszard Matusiak (Poznań) Przewodniczący dima11@op.pl | insimp@poczta.onet.pl
Włodzimierz Adamski (Rzeszów) Wiceprzewodniczący w_adamski@pzlmielec.com.pl
Adam Hiczuk (Wrocław) Sekretarz adam.hiczuk@rzeczoznawca-ue.com
Adam Baryłka (Warszawa) Członek Komisji prezes@ow-simp.pl
Paweł Królikowski (Bielsko-Biała) Członek Komisji pawel@not.bielsko.pl
Maciej Matuszewski (Bydgoszcz)Członek Komisjimatus@utp.edu.pl
Stanisław Sucharzewski (Łódź) Członek Komisji lodz@simp.pl

Główny Sąd Koleżeński SIMP

Imię inazwisko Stanowisko email
Wiktor Obuchowicz (Zielona Góra) Przewodniczący wikobuch@zg.home.pl
Jan Porada (Rzeszów) Wiceprzewodniczący pilocik@o2.pl
Andrzej Bielański (Wrocław) Sekretarz a.bielanski7@gmail.com
Andrzej Bartkiewicz (Starachowice) simpzorpot@poczta.internetdsl.pl
Wacław Gałecki (Łódź) lodz@simp.pl
Wiesław Krzymień (Warszawa) wak@op.pl
Janusz Mytko (Koszalin) oktym1@wp.pl

Członkowie SIMP w Radzie Krajowej FSNT-NOT

Imię inazwisko Oddział
Piotr Janicki Poznań
Stanisław Królikowski Bielsko-Biała

Wykaz stałych Komisji Zarządu Głównego SIMP w kadencji 2018-2020

Nazwa komisji Imię inazwisko przewodniczącego
Komisja Statutowo-Regulaminowa Ryszard Osiowy (Koszalin)
Komisja ds.Informacji iPromocji SIMP Włodzimierz Fleischer (Gorzów Wlkp.)
Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMPAndrzej Gołąbczak (Łódź)
Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP Daniela Żuk (Płock)
Komisja Historii iTradycji SIMP
Komisja ds.Odznak iWyróżnieńDariusz Raczkowski(Warszawa)
Komisja ds.Współpracy zWojskiemRyszard Dębski(Warszawa)
Komisja ds.Współpracy zPrzemysłem iRekomendacji Technicznych Tomasz Babul (Warszawa)
Komisja ds.Edukacji ZawodowejMałgorzata Gadomska(Szczecin)
Komisja ds.Młodej Kadry TechnicznejMagdalena Zwolińska(Lublin)
Komisja Seniorów SIMPKazimierz Gruszczyński(Kielce)
Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu oNagrodę iDyplom Prezesa SIMP nanajlepszą pracę dyplomową oprofilu mechanicznym obronioną wpaństwowej wyższej uczelni technicznejJan Pilarczyk(Katowice)
Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu oNagrodę iDyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów średnich szkół technicznych Stanisław Królikowski(Bielsko-Biała)
Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu naNajlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku Wiesław Krzymień (Warszawa)

Członkowie SIMP w Komisjach i Komitetach FSNT-NOT

Nazwa Komisji/Komitetu Imię inazwisko Funkcja
Komitet N-T FSNT-NOT Normalizacji Jakości iCertyfikacji Stanisław Wierzbowski członek Komitetu
Komitet N-T FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej Włodzimierz Adamskiczłonek Komitetu
Komitet N-T FSNT NOT Gospodarki Energetycznej Jolanta Pożarowszczyk członek Komitetu
Komitet N-T FSNT-NOT Ergonomii iOchrony Pracy orazTechniki wMedycynie Tadeusz Czyżak
Antoni Witek
członek Komitetu
członek Komitetu
Komitet N-T FSNT-NOT Doskonalenia Kadr Jan Figurski członek Komitetu
Komisja Seniorów iHistorii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT Edmund Misterski członek Komisji
Komisja Wyróżnień FSNT-NOT Dariusz Raczkowski przewodniczący
Komisja Młodzieży FSNT-NOT Janusz Kowalski członek Komisji
Komisja FSNT-NOT Ochrony Środowiska Andrzej Wojciechowski członek Komisji
Komisja FSNT-NOT ds.Innowacji iTechnologii wBiznesie Przemyśle iPodmiotach Trzeciego Sektora Tomasz Babulczłonek Komisji