(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

Władze SIMP

 

Zarząd Główny SIMP

Imię i  nazwisko Stanowisko email
drinż.Piotr Janicki (Poznań)  Prezes SIMP  janicki.poznan@wp.pl
mgrinż.Janusz Dobrzański (Rzeszów)  Wiceprezes  janusz.mail@interia.pl
prof.drhab. inż Andrzej Gołąbczak (Łódź) Wiceprezes  agolab@p.lodz.pl | andrzej.golabczak@p.lodz.pl
drhab. inż.prof.IMP Tomasz Babul (Warszawa) Wiceprezes tomasz.babul@imp.edu.pl
inż. mech. Włodzimierz Fleischer (Gorzów Wlkp.) Wiceprezes w.fleischer@neostrada.pl
mgr inż.Ryszard Wycichowski (Toruń) Skarbnik r.wycichowski@op.pl
mgr inż.Kazimierz Łasiewicki (Gorlice) Sekretarz sekretariat@simp.pl
dr inż.Paweł Chojnacki (Lublin) Członek ZG simp.lublin@neostrada.pl | pawlos1965@interia.pl
mgr inż.Stanisław Królikowski (Bielsko-Biała) Członek ZG simp@not.bielsko.pl
prof. drhab. inż.Jan Pilarczyk (Katowice) Członek ZG jan.pilarczyk@is.gliwice.pl
mgr inż.Jan Zagórski (Kraków) Członek ZG zorpotkrakow@onet.pl
dr inż.Dariusz Raczkowski (Warszawa) Członek ZG draczkowski60@wp.pl
dr hab. inż.prof.nzw. Tomasz Chmielewski (Warszawa) Członek ZG redakcja@pspaw.pl
dr inż.Jan Plewniak (Częstochowa) Członek ZG janplewniak@wp.pl
mgr inż.Stanisław Adamczak (Kalisz) Członek ZG stanislaw.adamczak@op.pl

Prezydium Rady SIMP

Imię i  nazwisko Stanowisko email
Jan Pilarczyk (Katowice)  Przewodniczący  jan.pilarczyk@is.gliwice.pl
Janusz Gradowski (Warszawa) Wiceprzewodniczący jagra@onet.eu
Lesław Świętochowski (Tarnów) Wiceprzewodniczący swietl47@poczta.onet.pl
Magdalena Zwolińska (Lublin) Wiceprzewodnicząca simpszkolenia@gmail.com
Włodzimierz Boczek (Legnica) Sekretarz zw.boczek@interia.pl

Główna Komisja Rewizyjna SIMP

Imię inazwisko Stanowisko email
Ryszard Matusiak (Poznań) Przewodniczący dima11@op.pl | insimp@poczta.onet.pl
Włodzimierz Adamski (Rzeszów) Wiceprzewodniczący w_adamski@pzlmielec.com.pl
Adam Hiczuk (Wrocław) Sekretarz adam.hiczuk@rzeczoznawca-ue.com
Adam Baryłka (Warszawa) Członek Komisji prezes@ow-simp.pl
Paweł Królikowski (Bielsko-Biała) Członek Komisji pawel@not.bielsko.pl
Maciej Matuszewski (Bydgoszcz) Członek Komisji matus@utp.edu.pl
Stanisław Sucharzewski (Łódź) Członek Komisji lodz@simp.pl

Główny Sąd Koleżeński SIMP

Imię inazwisko Stanowisko email
Wiktor Obuchowicz (Zielona Góra) Przewodniczący wikobuch@zg.home.pl
Jan Porada (Rzeszów) Wiceprzewodniczący pilocik@o2.pl
Andrzej Bielański (Wrocław) Sekretarz a.bielanski7@gmail.com
Andrzej Bartkiewicz (Starachowice) simpzorpot@poczta.internetdsl.pl
Wacław Gałecki (Łódź) lodz@simp.pl
Wiesław Krzymień (Warszawa) wak@op.pl
Janusz Mytko (Koszalin) oktym1@wp.pl

Członkowie SIMP w Radzie Krajowej FSNT-NOT

Imię inazwisko Oddział
Piotr Janicki Poznań
Stanisław Królikowski Bielsko-Biała

Wykaz stałych Komisji Zarządu Głównego SIMP w Kadencji 2014-2018

Nazwa komisji Imię i  nazwisko przewodniczącego
Komisja Statutowo-Regulaminowa  Andrzej Woźniacki (Wrocław)
Komisja ds.Informacji i Promocji SIMP  Piotr Gębiś (Tarnów)
Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP  Andrzej Gołąbczak (Łódź)
Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP Mieczysław Poniewski (Płock)
Komisja ds.Sekcji i Towarzystw N-T SIMP  Czesław Formankiewicz (Poznań)
Komisja ds.Kwalifikacji i Specjalizacji Zawodowych  Andrzej Woźniacki (Wrocław)
Komisja ds.Działalności Gospodarczej  Jacek Mańczak (Poznań)
Komisja Historii i Tradycji SIMP  Zdzisław Moliński (Leszno)
Komisja ds.Odznak i Wyróżnień  Dariusz Raczkowski (Warszawa)
Komisja ds.Współpracy z Zagranicą
Komisja ds.Współpracy z Wojskiem  Ryszard Dębski (Warszawa)
Komisja ds.Współpracy z Przemysłem i Rekomendacji Technicznych  Tomasz Babul (Wrszawa)
Komisja ds.Edukacji Zawodowej  Małgorzata Gadomska (Szczecin)
Komisja ds.Młodej Kadry Technicznej Magdalena Zwolińska (Lublin)
Komisja Seniorów SIMP  Kazimierz Gruszczyński (Kielce)
Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym obronioną wpaństwowej wyższej uczelni technicznej  Jan Pilarczyk (Katowice)
Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów średnich szkół technicznych Stanisław Królikowski (Bielsko-Biała)
Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku  Janusz Gradowski (Warszawa)

Członkowie SIMP w Komisjach i Komitetach FSNT-NOT

Nazwa Komisji/Komitetu Imię inazwisko Funkcja
Komitet N-T FSNT-NOT Normalizacji Jakości iCertyfikacji Stanisław Wierzbowski członek Komitetu
Komitet N-T FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej Włodzimierz Adamski członek Komitetu
Komitet N-T FSNT NOT Gospodarki Energetycznej Jolanta Pożarowszczyk członek Komitetu
Komitet N-T FSNT-NOT Ergonomii iOchrony Pracy orazTechniki wMedycynie Tadeusz Czyżak członek Komitetu
Antoni Witek członek Komitetu
Komitet N-T FSNT-NOT Doskonalenia Kadr Jan Figurski członek Komitetu
Komisja Seniorów iHistorii Ruchu Stowarzyszeniowego FSNT-NOT Edmund Misterski członek Komisji
Komisja Wyróżnień FSNT-NOT Dariusz Raczkowski przewodniczący
Komisja Młodzieży FSNT-NOT Janusz Kowalski członek Komisji
Komisja FSNT-NOT Ochrony Środowiska Andrzej Wojciechowski członek Komisji
Komisja FSNT-NOT ds.Innowacji iTechnologii wBiznesie Przemyśle iPodmiotach Trzeciego Sektora Tomasz Babul członek Komisji