(022) 827-17-68; 826-45-55 fax (022) 826-03-54 simp@simp.pl

WYKAZ STAŁYCH KOMISJI SIMP W KADENCJI 2014-2018

Komisja Statutowo-Regulaminowa

Przewodniczący: Andrzej Woźniacki (O/Wrocław)

Kontakt: simp@not.wroc.pl

Członkowie:

 1. Ryszard Osiowy (O/Koszalin)
 2. Bogusław Olech (O/Szczecin)
 3. Jerzy Macek (O/Olsztyn)
 4. Maciej Matuszewski (O/Bydgoszcz)
 5. Jan Jantas (O/Wrocław)
 6. Jerzy Lipski (O/Lublin)
 7. Jan Cichocki (O/Poznań)
 8. Bogdan Szupernak (O/Rzeszów)
 9. Ryszard Wycichowski (O/Toruń)
 10. Stanisław Królikowski (O/Bielsko-Biała)

6 + 12 =

Komisja ds. Informacji i Promocji SIMP

Przewodniczący: Piotr Gębiś (O/Tarnów)

Kontakt: ptim@simp.pl

Członkowie:

 1. Wojciech Gębiś (O/Tarnów)
 2. Włodzimierz Fleischer (O/Gorzów Wlkp.)
 3. Zygmunt Białka (O/Poznań)
 4. Marcin Jóskowski (O/Toruń)
 5. Ryszard Gałczyński (O/Łódź)
 6. Stanisław Midera (O/Łódź)
 7. Włodzimierz Adamski (O/Rzeszów)
 8. Małgorzata Chodynko (O/Lublin)

4 + 12 =

Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców SIMP

Przewodniczący: Andrzej Gołąbczak (O/Łódź)

Kontakt: biuro@simp-zorpot.lodz.pl

Członkowie:

 1. Franciszek Oryński (O/Łódź)
 2. Zbigniew Pawelski (O/Łódź)
 3. Grażyna Krysińska (O/Łódź)
 4. Donat Lewandowski (O/Łódź)
 5. Jerzy Uciński (O/Łódź)
 6. Kazimierz Stec (O/Płock)
 7. Zbigniew Neumann (O/Szczecin)

12 + 10 =

Komisja Kwalifikacyjna Wykładowców SIMP

Przewodniczący: Mieczysław Poniewski (O/Płock)

Kontakt: zorpot@plocman.pl

Członkowie:

 1. Jarosław Gębka (O/Płock)
 2. Jolanta Serafin (O/Płock)
 3. Marek Trzciński (O/Płock)
 4. Anna Rudawska (O/Lublin)

11 + 8 =

Komisja ds. Kwalifikacji i Specjalizacji Zawodowych

Przewodniczący: Andrzej Woźniacki (O/Wrocław)
Wiceprzewodniczący: Jan Pilarczyk (O/Katowice)

Kontakt: simp@not.wroc.pl

Członkowie:

 1. Janusz Dobrzański (O/Rzeszów)
 2. Andrzej Wróblewski (O/Poznań)
 3. Henryk Orzechowski (O/Wrocław)
 4. Juliusz Deja (O/Wrocław)
 5. Andrzej Gołąbczak (O/Łódź)
 6. Ryszard Wycichowski (O/Toruń)
 7. Adam Hiczuk (O/Wrocław)
 8. Ryszard Grenda (O/Łódź)
 9. Zygmunt Bednarski (O/Sieradz)
 10. Jerzy Wawrzyńczyk (O/Katowice)
 11. Jerzy Haduch (O/Kraków)
 12. Zygmunt Kolasiński (O/Częstochowa)
 13. Franciszek Kozłowski (O/Gliwice)
 14. Jerzy Stós (O/Kraków)
 15. Krzysztof Werner (O/Częstochowa)
 16. Elżbieta Rembelska (O/Warszawa)
 17. Sławomir Twardochleb (O/Poznań)

14 + 6 =

Komisja ds. Działalności Gospodarczej

Przewodniczący: Jacek Mańczak (O/Poznań)

Kontakt: jacek.manczak@onet.eu

Członkowie:

 1. Krzysztof Zembrowski (O/Poznań)
 2. Bogdan Szupernak (O/Rzeszów)
 3. Juliusz Deja (O/Wrocław)
 4. Krzysztof Jankowski (O/Warszawa)
 5. Ewa Holi-Pieńkowska (O/Łódź)
 6. Rafał Depta (O/Katowice)
 7. Tadeusz Filipek (O/Lublin)

2 + 4 =

Komisja Historii i Tradycji SIMP

Przewodniczący: Zdzisław Moliński (O/Leszno)

Kontakt: molinski@zamek-rydzyna.com.pl

Członkowie:

 1. Jan Jędruszkiewicz (O/Kalisz)
 2. Andrzej Buxakowski (O/Poznań)
 3. Zbigniew Neumann (O/Szczecin)
 4. Grażyna Królak (O/Olsztyn)
 5. Stanisław Sucharzewski (O/Łódź)
 6. Bolesław Kosowski (O/Katowice)
 7. Artur Dembowy (O/Bydgoszcz)

13 + 15 =

Komisja ds. Odznak i Wyróżnień

Przewodniczący: Dariusz Raczkowski (O/Warszawa)

Kontakt: prezes@ow-simp.pl

Członkowie:

 1. Andrzej Rysiowski (O/Kalisz)
 2. Zdzisław Kozdrach (O/Radom)
 3. Mieczysław Staniucha (O/Łódź)
 4. Andrzej Czekaj (O/Poznań)
 5. Stanisław Wierzbowski (O/Toruń)
 6. Jacek Fijałkowski (O/Wałbrzych)
 7. Ireneusz Jakubiak (O/Bydgoszcz)
 8. Włodzimierz Jaworski (O/Lublin)

10 + 6 =

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

Przewodniczący:

Kontakt:

Członkowie:

 1. Maciej Szafarczyk
 2. Antoni Jankowski
 3. Tomasz Chady
 4. Jerzy Czuczman
 5. Marek Zboiński
 6. Iwo Jakubowski

Komisja ds. Współpracy z Wojskiem

Przewodniczący: Ryszard Dębski (O/Warszawa)

Kontakt: ryszard.debski@itwl.pl

Członkowie:

 1. Krzysztof Głyda (O/Warszawa)
 2. Antoni Marczak (O/Warszawa)
 3. Marek Zboiński (O/Warszawa)
 4. Zbigniew Drozdowski (O/Poznań)
 5. Andrzej Bałdys (O/Poznań)
 6. Andrzej Nogowski (O/Toruń)
 7. Stanisław Pietras (O/Biała Podlaska)
 8. Bogumił Duczmalewski (O/Sieradz)
 9. Zbigniew Jankowski (O/Lublin)

5 + 3 =

Komisja ds. Współpracy z Przemysłem i Rekomendacji Technicznych

Przewodniczący: Tomasz Babul (O/Warszawa)

Kontakt: tomasz.babul@imp.edu.pl

Członkowie:

 1. Tadeusz Barycki (O/Kielce)
 2. Włodzimierz Fleischer (O/Gorzów Wlkp.)
 3. Aleksander Łukomski (O/Poznań)
 4. Jolanta Serafin (O/Płock)
 5. Rafał Izaszek (O/Łódź)
 6. Piotr Prentki (O/Bydgoszcz)
 7. Zenon Witkowski (O/Lublin)

4 + 10 =

Komisja ds. Edukacji Zawodowej

Przewodniczący: Małgorzata Gadomska (O/Szczecin)

Kontakt: odk.simp.szczecin@interia.pl

Członkowie:

 1. Cecylia Kolanowska (O/Poznań)
 2. Przemysław Kozakiewicz (O/Poznań)
 3. Mieczysław Bancarzewski (O/Biała Podlaska)
 4. Zbigniew Dondziło (O/Sieradz)
 5. Magdalena Zwolińska (O/Lublin)
 6. Bogusław Olech (O/Szczecin)

8 + 10 =

Komisja ds. Młodej Kadry Technicznej

Przewodniczący: Magdalena Zwolińska (O/Lublin)

Kontakt: simpszkolenia@gmail.com

Członkowie:

 1. Zbigniew Buklewski (O/Olsztyn)
 2. Adam Baryłka (O/Warszawa)
 3. Jakub Matuszak (O/Lublin)
 4. Kamil Krakowiak (O/Częstochowa)
 5. Tomasz Łokietek (O/Szczecin)
 6. Jarosław Wycichowski (O/Toruń)

14 + 4 =

Komisja Seniorów SIMP

Przewodniczący: Kazimierz Gruszczyński (O/Kielce)

Wiceprzewodniczący: Jerzy Szwed (O/Katowice)
Sekretarz: Zbigniew Gawski (O/Lublin)
Członek Prezydium: Tadeusz Bębenek (O/Łódź)
Członek Komisji: Wiesław Nowikowski (O/Poznań)

Kontakt: oddzial.simpkielce@gmail.com

1 + 1 =

Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP, na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym, obronioną w państwowej wyższej uczelni technicznej

Przewodniczący: Jan Pilarczyk (O/Katowice)

Kontakt: jan.pilarczyk@is.gliwice.pl

Członkowie:

 1. Wiesław Krzymień (O/Warszawa)
 2. Wacław Kawczyński (O/Poznań)
 3. Jerzy Ickiewicz (O/Białystok)
 4. Maciej Matuszewski (O/Bydgoszcz)
 5. Zbigniew Mirski (O/Wrocław)
 6. Roman Wielgosz (O/Kraków)
 7. Małgorzata Sikora (O/Łódź)
 8. Waldemar Dudda (O/Olsztyn)
 9. Michał Styp-Rekowski (O/Bydgoszcz)
 10. Barbara Surowska (O/Lublin)
 11. Andrzej Buchacz (O/Gliwice)

11 + 14 =

Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP – dla absolwentów średnich szkół technicznych

Przewodniczący: Stanisław Królikowski (O/Bielsko-Biała)

Kontakt: simp@not.bielsko.pl

Członkowie:

 1. Jan Pudło (O/Starachowice)
 2. Tadeusz Czubaty (O/Białystok)
 3. Jerzy Lisewski (O/Toruń)
 4. Krzysztof Aleksandrowicz (O/Legnica)
 5. Antoni Michalak (O/Piotrków Tryb.)
 6. Mariusz Kłonica (O/Lublin)
 7. Włodzimierz Dymek (O/Bielsko-Biała)
 8. Elżbieta Burlaga (O/Bielsko-Biała)
 9. Maria Mazur-Kamińska (O/Bielsko-Biała)
 10. Grzegorz Telok (O/Bielsko-Biała)

13 + 5 =

Główna Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku

Przewodniczący: Janusz Gradowski (O/Warszawa)

Kontakt: jagra@onet.eu

Członkowie:

 1. Andrzej Wnęk (O/Rzeszów)
 2. Stanisław Wierzbowski (O/Toruń)
 3. Jerzy Macek (O/Olsztyn)
 4. Wiesław Krzymień (O/Warszawa)
 5. Jerzy Gołąbek (O/Katowice)
 6. Ludwik Bura (O/Warszawa)

5 + 4 =