Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny SIMP organizuje XXI edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową wykonaną i obronioną w polskiej uczelni technicznej – rok akad. 2020/2021.

 Konkurs adresowany jest do:

  • dyplomantów studiów I stopnia (inżynierskich) i II stopnia (magisterskich) wydziałów mechanicznych oraz innych wydziałów prowadzących studia o profilu mechanicznym na politechnikach i w innych publicznych wyższych szkołach technicznych, w których wykonywane są prace dyplomowe z dziedziny dyscyplin Budowa i Eksploatacja Maszyn oraz Mechanika, a także dyscyplin pokrewnych.
  • promotorów prac dyplomowych.

Zgłoszenia do Konkursu odbywają się dwuetapowo:

  • I etap – na szczeblu Oddziałów SIMP do dnia 15.10.2021 r.
  • II etap – na szczeblu Zarządu Głównego SIMP (zgłoszenia tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na wskazane indywidualne linki do dnia 15.11.2021 r.).

Zwracamy się z prośbą do Oddziałów SIMP o włączenie się w realizację niniejszego Konkursu zachęcając uczelnie techniczne do aktywnego udziału.

Konkurs na “Najlepszą Pracę Dyplomową”

Skip to content