W dniu 30 maja 2023 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich ITM INDUSTRY EUROPE – Przemysł Ery Cyfrowej odbyły się IX Dzień Mechanika SIMP i XVI Forum Inżynierskie NOT pod hasłem „Innowacyjna oferta młodych”. To kluczowe dla środowiska inżynierów i techników przedsięwzięcie, było okazją do zaprezentowania dokonań i projektów badawczych przede wszystkim młodych twórców techniki oraz możliwości ich wsparcia.
Otwarcia wydarzenia zorganizowanego wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT dokonali kolejno: Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT, Tomasz Chmielewski – prezes SIMP oraz Tomasz Kobierski – prezes Zarządu Grupy Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Wykład wprowadzający do tematyki pt.: „Zastosowanie inżynierii mechanicznej w medycynie” wygłosili wspólnie prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski i dr inż. Roman Grygoruk z Politechniki Warszawskiej.

Następnie dokonano wręczenia wyróżnienia INŻYNIER MECHANIK ROKU 2023. Tegorocznym laureatem został kol. Szymon Michalski z firmy DMG MORI (członek Oddziału SIMP w Jeleniej Górze) za osiągnięcie pn. „M1 – 3 osiowe innowacyjne centrum obróbkowe”.

W dalszej części obrad wręczono nagrody i dyplomy laureatom XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2022 Roku”.  Laureaci I miejsc z poszczególnych kategorii, mieli możliwość prezentacji swoich osiągnięć. W kategorii:  

  • prace i stanowiska naukowo-badawcze osiągnięcie pn. „Stanowisko naukowo-badawcze do pasteryzacji żółtka, białka i masy jajowej oraz zagospodarowania niepełnowartościowych jaj” omówił przedstawiciel autorów osiągnięcia dr hab. inż. Dariusz Grabiec, p.o. z-cy dyrektora ds. badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego w Poznaniu;
  • osiągnięcia wdrożone w przemyśle Hybrydowe centrum addytywno-obróbcze: ProtoPlastMaker 4.0” zaprezentowali mgr inż. Mateusz Kasprowiak z PPHU POLIGRAF Wiesław Kasprowiak w Gorzowie Wielkopolskim i mgr inż. Karol Miądlicki z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
  • osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska osiągnięcie pn. „Zgrabiarka nasiębierna MRG 2-900” Pan Przemysław Łukjaniuk, kierownik Działu Technologicznego SaMASZ Sp. z o. o.;
  • prace wykonane w średnich szkołach technicznych, o „Prototypie urządzenia zwiększającego wydajność ogniw fotowoltaicznych z systemem sterowania zdalnego” opowiedział laureat osiągnięcia Pan Kamil Widzyk z Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

Ponadto Federacja SNT-NOT przyznała Nagrodę DŹWIGNIA, którą otrzymała firma MEDISENSONIC S.A. Nagrodę odebrał pan Robert Gromada – prezes zarządu spółki.

Kolejnym punktem imprezy był panel dyskusyjny „Oferta młodych naukowców dla gospodarki” oraz prezentacja Programu Bezpieczne Praktyki i Środowisko oraz odnowienie po 20 latach Listu Intencyjnego podpisanego przez FSNT-NOT i partnerów programu.

Panel pt. „Wsparcie innowacyjnych projektów” przedstawiony został przez przedstawicieli: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, PARP Biura Regionalnego w Poznaniu i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Na zakończenie konferencji, zaprezentowano rozwiązania techniczne studentów i doktorantów z Politechniki Warszawskiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Politechniki Poznańskiej.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy i serdecznie dziękujemy za aktywny udział w tym przedsięwzięciu!

Szerszą informację o tym wydarzeniu opublikujemy wkrótce w Wiadomościach SIMP Nr 4-5-6/2023.

 Wyniki konkursu: https://simp.pl/dzialalnosc/konkursy/konkurs-na-osiagniecie-techniczne-roku/
Prezentacja osiągnięcia pn. „Hybrydowe centrum addytywno-obróbcze: ProtoPlastMaker 4.0”
Film osiągnięcie pn. „Zgrabiarka taśmowa SaMASZ MRG 2-900”
https://www.youtube.com/watch?v=J-6SuW4ZQe0
 Film – osiągnięcie pn. „Prototyp urządzenia zwiększającego wydajność ogniw fotowoltaicznych z systemem sterowania zdalnego”
https://youtu.be/jkGjRIL8Y7A
Galeria z wydarzenia: https://simp.pl/ix-dzien-mechanika-30-05-2023-r/

 

Skip to content