Wprowadzenie

Szanowne Koleżanki i Koledzy członkowie sądów koleżeńskich!

W celu ułatwienia prowadzenia procedury sądowej w naszych sądach koleżeńskich przygotowany został konieczny zestaw dokumentów.

W pierwszej kolejności obowiązujący „Regulamin GSK i sądów koleżeńskich jednostek organizacyjnych SIMP” oraz „Wytyczne w zakresie postępowania sądów koleżeńskich.

Kolejnym dokumentem jest prezentacja przedstawiona na zebraniu plenarnym GSK SIMP w dniu 6 grudnia 2019r. W prezentacji tej przedstawiono w sposób skrótowy całą procedurę prowadzenia sprawy sądowej w naszych sądach koleżeńskich. Przestrzeganie tej procedury wraz ze starannym przygotowaniem dokumentów pozwoli na doprowadzenie w sposób prawidłowy sprawy do wydania orzeczenia i doprowadzenie sprawy do końca, czyli poinformowania wszystkie zainteresowane strony o orzeczeniu i wynikających z tego orzeczenia konsekwencjach.

Następnie zamieszczamy poszczególne dokumenty do wykorzystania w prowadzonych postępowaniach. Do tej pory trzeba było poszczególne dokumenty kopiować z ”Wytycznych w zakresie postępowania sądów koleżeńskich” co niektórym mogło sprawiać kłopoty. Pojedynczo przygotowane wzory dokumentów, myślę, że ułatwią nieco pracę członków zespołów orzekających.

Jednocześnie proszę użytkowników tych dokumentów o nadsyłanie na adres mailowy GSK SIMP wszelkich uwag dotyczących kłopotów z prowadzeniem spraw jak i wypełnianiem dokumentów w celu wprowadzenia zmian ułatwiających korzystanie z tych dokumentów w przyszłości.

Wiktor Obuchowicz
Przewodniczący GSK SIMP

Skip to content