W dniu 30 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne zebranie Zarządu Głównego SIMP przeprowadzone w trybie online, któremu przewodniczył kol. Piotr Janicki prezes SIMP. Poniżej przedstawiamy ustalenia i decyzje podjęte przez to gremium.

 

Skip to content