Obradujący w dniu 23 lipca 2022 r. Zarząd Główny SIMP zatwierdził wyniki XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2021 roku”, zaproponowane przez Komisję Konkursową pod przewodnictwem dr. inż. Wiesława Krzymienia.

O sposobie i trybie wręczenia dyplomów i statuetek powiadomimy w odrębnym komunikacie.

Jednocześnie zachęcamy uczelnie, instytuty naukowo-badawcze i firmy o zgłaszanie najlepszych osiągnięć naukowo-technicznych w ramach XVI edycji konkursu.

 

Skip to content