W dniu 22 czerwca 2023 r. odbędzie się kolejne VI Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze organizowane przez Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników i Techników Polskich SIMP, partnerem sympozjum jest Urząd Dozoru Technicznego.

Główny blok tematyczny sympozjum będą stanowiły panele konferencyjne, w ramach których wygłoszone zostaną referaty prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne z zakresu spajania materiałów. W czasie trwania sympozjum, uczestnicy będą mieli możliwość odwiedzenia stoisk wystawowych firm spawalniczych. Sympozjum zakończy spotkanie towarzyskie uczestników.

Więcej informacji
https://www.mt.pw.edu.pl/zis/Aktualnosci/VI-Mazowieckie-Sympozjum-Spawalnicze?fbclid=IwAR2PtHOJzxxpWyDOMiRrS51RXpVcgepVyB3E-HobCdM1wsTVky7QBqOKk0k

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content