Uroczysta Gala podsumowująca Ogólnopolskie Konkursy o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP: XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na najlepszą pracę dyplomową obronioną w krajowych uczelniach technicznych oraz XIII edycję konkursu Technik-Absolwent.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny SIMP zatwierdził wyniki:

  • XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych TECHNIK-ABSOLWENT,
  • XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową.

Podczas uroczystej Gala podsumowującej wyniki ww. konkursów, zostaną wręczone:

  • statuetki i dyplomy dla Super Technika 2019 i laureatów I miejsc konkursu Technik-Absolwent; dla pozostałych laureatów tego konkursu statuetki i dyplomy zostaną przekazane do Oddziałów SIMP;
  • nagrody i dyplomy dla laureatów I-III miejsc oraz dyplomy dla laureatów wyróżnionych i zakwalifikowanych do II etapu Konkursu na najlepszą pracę dyplomową.

 

Do pobrania:

Zaproszenie

 

Skip to content