W dniu 29 maja 2023 roku odbyło się szkolenie z programu informatycznego tj. Systemu Obsługi Stowarzyszenia SORGA, przeprowadzone w trybie online za pośrednictwem platformy MS Teams. Było to pierwsze z zaplanowanego cyklu spotkań szkoleniowych dotyczących wdrożenia w SIMP nowego systemu obsługi Stowarzyszenia.

Szkolenie miało na celu zapoznanie jednostek terenowych SIMP z nowym systemem, który przyczyni się do lepszego zarządzania Stowarzyszeniem na poziomie administracyjno-organizacyjnym.

Spotkanie otworzył kol. Tomasz Chmielewski, prezes SIMP, a poprowadził kol. Jarosław Gębka, pełnomocnik Prezesa SIMP ds. Informatyzacji, członek Zarządu Głównego SIMP. W spotkaniu uczestniczyły 33 osoby, w tym przedstawiciele Oddziałów SIMP, członkowie Zarządu Głównego SIMP oraz pracownik biura ZG SIMP.

Podczas szkolenia uczestnicy mieli okazję poznać różne funkcje systemu, takie jak rejestracja członków, zarządzanie danymi osobowymi oraz komunikacja wewnętrzna.

Wdrożenie nowego systemu zapewni szybsze i dokładniejsze przetwarzanie danych dotyczących członków Stowarzyszenia oraz pozwoli na efektywniejsze komunikowanie się wewnątrz SIMP.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za udział, ich zaangażowanie i poświęcony czas. Wiemy, że zdobyta wiedza przyczyni się do dalszego rozwoju naszego Stowarzyszenia i poprawy jakości usług świadczonych przez SIMP. Wierzymy, że wdrożenie nowego systemu obsługującego Stowarzyszenie przyniesie wiele korzyści i pomoże w osiąganiu zamierzonych celów.

Zarząd Główny SIMP

Skip to content