Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż.
W każdej ze 120 dziedzin określonych na potrzeby konkursu powstanie 1 centrum w kraju – o jego lokalizacji zdecyduje dana branża, przy czym BCU będą tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.
BCU pełnić będą cztery funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.
Przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r. a kolejnych 100 do końca 2024 r.

Więcej informacji pod adresem: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Kontakt do sekretariatu Zarządu Głównego SIMP:

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a,

tel. +48 22 827-17-68; 826-45-55
e-mail: simp@simp.pl
e-mail: sekretariat@simp.pl

Skip to content