+48 22 827-17-68; 826-45-55 fax +48 22 826-03-54 simp@simp.pl

W dniu 8 grudnia 2016 r. odbyła się uroczysta Gala podsumowująca dwa konkursy – XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na najlepszą pracę dyplomową obronioną w krajowej uczelni technicznej oraz X edycję Konkursu Technik-Absolwent. Organizatorem Gali był Zarząd Główny SIMP, a współorganizatorem portal internetowy karieradlaInzyniera.pl.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa SIMP – Piotra Janickiego oraz przedstawiciela Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Piotra Ziółkowskiego. Następnie Piotr Janicki opowiedział o 90-letniej historii Stowarzyszenia oraz jego podstawowych celach statutowych.

W dalszej części Gali Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. Jan Pilarczyk przedstawił podstawowe informacje dotyczące XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na najlepszą pracę dyplomową – rok akademicki 2014-2015. Nagrody SIMP oraz dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (patronat honorowy) przyznano następującym absolwentom:

I miejsce: Krystian Pacyna (Politechnika Poznańska) – „Konstrukcja układu podawania oraz odbioru długich elementów obrabianych na tokarce CNC”.

Od lewej: Jan Pilarczyk, Piotr Janicki, Promotor Krystiana Pacyny – dr inż. Adam Myszkowski i Piotr Ziółkowski (fot. E. Langa)

II miejsce: Jakub Sikorski (Politechnika Łódzka) – „Automat tokarski do produkcji adaptera pneumatycznego”; Paweł Muszyński (Politechnika Poznańska) – „Badania symulacyjne i eksperymentalne efektywności procesu selektywnego indukcyjnego nagrzewania form wtryskowych”; Łukasz Swakoń (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) – „Analiza wpływu sztywności zawieszeń na dynamikę ruchu pojazdu”.

III miejsce: Tomasz Szafrański (Wojskowa Akademia Techniczna) – „Analiza numeryczna wieży elektrowni wiatrowej małej mocy w typowych warunkach eksploatacyjnych”; Aleksandra Szafrańska (Wojskowa Akademia Techniczna) – „Modelowanie oprzyrządowania dodatkowego do samochodów dla osób niepełnosprawnych”; Piotr Pękala (Politechnika Wrocławska) – „Analiza technologii spawania w procesie CMT (Cold Metal Transfer) w porównaniu z klasyczną metodą MAG”; Artur Rządca (Politechnika Białostocka) – „Koncepcja układu sterowania zdecentralizowanego automatyką filtrów piaskowych (obiekt SUW-Wasilków) z wykorzystaniem sieci PROFINET/PROFIBUS”.

W drugiej część Gali Przewodniczący Komisji Konkursowej Technik-Absolwent, Stanisław Królikowski, przedstawił metodologię oceny absolwentów X edycji Konkursu Technik-Absolwent. Nagrody SIMP i wydawnictwa PWN oraz dyplomy Ministra Edukacji Narodowej (patronat honorowy) przyznano w 6 specjalnościach:

  • technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa – Adam Płachta (Zespół Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Walbórzu);
  • technik mechatronik – Adam Jacewicz (Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku), Artur Sobas (Zespół Szkół Mechanicznych Nr 1 w Krakowie), Łukasz Pomietło (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu);
  • technik pojazdów samochodowych – Łukasz Gibas (Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Żywcu);
  • technik informatyk, teleinformatyk, logistyk – Monika Husar (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu); Patrycja Spyrka (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu);
  • technik elektronik, elektryk, cyfrowe procesy graficzne, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej – Dawid Włodarczyk (Zespół Szkół Łączności w Krakowie);
  • technik budownictwa, geodeta, ekonomista, analityk – Bartłomiej Kliś (Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu).

Od lewej Mariusz Myka, Stanisław Królikowski, Adam Filutowski, Marcin Marczewski i Piotr Janicki (fot. E. Langa)

Najwyższą nagrodę – SUPER TECHNIK ABSOLWENT przyznano:

  • I miejsce: Marcin Marczewski (Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Śniadeckiego w Bielsku-Białej);
  • II miejsce: Cezary Zięba (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy);
  • III miejsce: Karol Dębowski (Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku).

Galę zakończyło wystąpienie właściciela KDI (współorganizatora Gali) – Mariusza Myki, który przedstawił możliwości platformy karieradlaInzyniera.pl oraz omówił jej przyszłe kierunki rozwoju.

 

Opracowała:
Elżbieta Langa

Redakcja czasopisma „Mechanik”