Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich Polski SIMP – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji oraz Ośrodek Rzeczoznawstw i Szkoleń SIMP-AUTOMEX zaprasza serdecznie na seminarium szkoleniowe dokształcające dla rzeczoznawców samochodowych, które odbędzie się w dniu 3 października 2020 r. sobota w godz. 9.00 do 16.00 w Krakowie , sala szkoleniowa Ośrodka Hotelowo-Konferencyjnego Optima, Kraków ul. Malborska 65.
Temat szkolenia : „Pneumatyczne układy hamulcowe w pojazdach ciężarowych”.
Szkolenie przeprowadzi doświadczony wykładowca mgr inż. Jarosław Olszewski z firmy WABCO, który ma bogate doświadczenie zawodowe. CV wykładowcy.
Głównym celem szkolenia jest podniesienie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie sporządzania opinii technicznych. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. W trakcie zajęć zapraszamy Państwa na przerwę kawową oraz obiad.
Przedmiotowe szkolenie spełnia wymogi podniesienia kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców samochodowych certyfikowanych w jednostkach certyfikujących akredytowanych przez PCA oraz pracowników zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy (art. 94 pkt.6).
Uwaga – zgłoszenie przyjmujemy wyłącznie poprzez stronę internetową: www.simp.edu.pl Zakładka: Szkolenia – Szkolenia dla rzeczoznawców – Wybierz miejsce szkolenia – Zobacz szczegóły wypełniając w tej ostatniej zakładce aplikację: ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE. Zgłaszać się można do dnia 29.09.2020 r. Każde zgłoszenie, które do nas dotrze będzie odwrotnie potwierdzone przez system na podany adres mailowy. Ze względu na ograniczenia związane z pandemia ilość uczestników jest ograniczona. Ponadto uczestnicy muszą zapewnić we własnym zakresie maseczki ochronne lub przyłbice oraz przed wejściem na sale szkoleniową zdezynfekować ręce i dostarczyć organizatorowi wypełnione oświadczenia.
Koszt udziału to 350 zł brutto a dla członków PTIM SIMP 300 zł brutto. Należność można uregulować gotówka na miejscu przy rejestracji uczestników lub dokonać przedpłaty przelewem na nasze konto. Wpłaty przelewem można dokonać dopiero po telefonicznym potwierdzeniu szkolenia przez organizatora.

Skip to content