W dniu 24 marca 2023 roku na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej w auli Gmachu Nowego Technologicznego przy ul. Narbutta 85 w Warszawie miało miejsce posiedzenie Rady Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich z udziałem Członków Honorowych. Było to pierwsze spotkanie Rady SIMP w kadencji 2022-2026, zwołane przez Prezesa SIMP, prof. dr. hab. inż. Tomasza Chmielewskiego. W posiedzeniu Rady SIMP wzięło udział 60 osób.

Zgodnie z obowiązującym Statutem SIMP i Regulaminem Rady SIMP, w zebraniu uczestniczyli: prezesi Oddziałów SIMP, prezesi Sekcji i Towarzystw N-T SIMP, prezydium Rady SIMP w kadencji 2018-2022, przewodniczący GKR SIMP, przewodniczący GSK SIMP, członkowie honorowi SIMP, członkowie ZG SIMP.

Posiedzenie otworzył Prezes SIMP, prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, który przywitał przybyłych na Radę SIMP. Nawiązując do minionej kadencji Prezes SIMP przedstawił nazwiska Kolegów, którzy odeszli w latach 2018-2022. Rada uczciła ich pamięć minutą ciszy.

Następnie, prof. Tomasz Chmielewski odczytał list od prof. Jana Pilarczyka, przewodniczącego Rady SIMP w kadencji 2016-2022, w którym Profesor złożył podziękowanie za dotychczasową współpracę i pełnienie funkcji przewodniczącego w Radzie.

Zebranie odbyło się według ustalonego porządku obrad odnoszącego się do następujących tematów:

  • dokonano wyboru przedstawicieli Członków Honorowych SIMP do Rady Stowarzyszenia w następującym składzie: Jerzy Macek (O/Olsztyn), Wiesław Krzymień (O/Warszawa) i Kazimierz Kokowski (O/Kielce);
  • dokonano wyboru Prezydium Rady SIMP na kadencję 2022-2026, w skład którego weszli koledzy: Jerzy Łabanowski (O/Gdańsk) – przewodniczący, Jerzy Macek (O/Olsztyn) i Lesław Świętochowski (O/Tarnów) – wiceprzewodniczący oraz Sylwester Staniszewski (O/Warszawa) – sekretarz;
  • poinformowano przybyłych o przygotowaniach do wdrożenia programów: informatycznego, tj. Systemu Obsługi Organizacji SORGA i finansowo-księgowego (referenci: Jarosław Gębka, pełnomocnik Prezesa SIMP ds. Informatyzacji i Ewa Majewska, główna księgowa SIMP;
  • dokonano oceny stanu organizacyjnego Stowarzyszenia na podstawie nadesłanych sprawozdań z działalności Oddziałów oraz Sekcji i Towarzystw n-t SIMP za 2022 rok;
  • dyskutowano nad przyszłością Oddziałów SIMP o ograniczonych możliwościach działalności, w tym związaną z samodzielnym prowadzeniem spraw księgowych;
  • w sprawach finansowo-księgowych: zaopiniowano projekt planu wpływów i wydatków ZG SIMP na 2023 rok oraz zapoznano się ze wstępnymi wynikami finansowymi jednostek działalności gospodarczej SIMP, wpływami od firm franczyzowych i odpisami na rzecz SIMP za 2022 rok;
  • zaopiniowano plan pracy ZG SIMP na I półrocze 2023 r.;
  • poinformowano o aktualnej sytuacji Zamku SIMP w Rydzynie;
  • w sprawach różnych i wolnych wnioskach zwrócono między innymi uwagę na następujące obszary działalności Stowarzyszenia: politykę informacyjną, aktywność Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP, popularyzację Konkursu na Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku, wsparcie działalności Fundacji Zamek w Rydzynie.

Szersza relacja z zebrania Rady SIMP opublikowana zostanie w Wiadomościach SIMP w Nr 1-2-3/2023.

Skip to content