Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce, kierownictwo SIMP podjęło decyzję o przesunięciu terminu zgłaszania prac do II etapu XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2019 Roku” do dnia 5 września 2020 r. Termin jest ustalony przy założeniu  ustąpienia zagrożenia epidemiologicznego w niedługim czasie. W przypadku dalszych zmian, zostaną wydane następne komunikaty.

Oddziałom, które już nadesłały zgłoszenia uprzejmie dziękujemy. Zainteresowanych prosimy o możliwie wcześniejsze składanie wniosków. Pragniemy zwrócić uwagę, że Regulamin Konkursu przewiduje także wersję elektroniczną wniosków. Jednocześnie przypominamy, że Regulamin Konkursu ustala czas realizacji i wdrożenia osiągnięcia zgłaszanego we wniosku (rok 2019) i prosimy o jego uwzględnienie i przestrzeganie.

 

Sekretarz SIMP
/-/ Krzysztof Jankowski
Przewodniczący Komisji Konkursowej
/-/Wiesław Krzymień
Prezes SIMP
/-/ Piotr Janicki

 

Skip to content