Z przyjemnością informujemy, że Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT poświadczyła, że Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich wdrożyło oraz stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2015 i uzyskało Certyfikat Nr/CSJ/308/2023 z datą ważności do dnia 06 lutego 2026 r.
Zakres certyfikacji: działalność SIMP zgodnie ze statutem.

Skip to content