W dniu 27.09.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Kwalifikacyjnej Wykładowców SIMP. Kolegium zostało przeprowadzone w formie hybrydowej.

W zebraniu udział wzięli kol. kol.: Daniela Żuk – przewodnicząca Komisji (O/Płock), Kazimierz Stec (O/Płock), Jarosław Gębka (O/Płock) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej połączyli się Stanisław Kwaśniowski (O/Wrocław), Aleksander Głowacki (O/Piotrków Tryb.), Arkadiusz Sobieraj (O/Płock).

Zgodnie z regulaminem KKW SIMP § 3 „Tryb przyznawania tytułu „Wykładowca SIMP”” pkt. 2. Komisja na podstawie odpowiednio udokumentowanych wniosków, zaopiniowanych przez właściwe Zarządy Oddziałów SIMP rozpatrywała przyznanie tytułu „Wykładowca SIMP”.

Wszystkie osoby wnioskujące o tytuł Wykładowca SIMP są aktywnymi członkami naszej Organizacji, co zostało potwierdzone przez właściwe Oddziały SIMP oraz bardzo dokładnie i szeroko udokumentowały doświadczenie nie tylko w działalności dydaktycznej, ale także swoje doświadczenie zawodowe.

Nie widząc przeszkód formalnych, Komisja pozytywnie zaopiniowała zgłoszenia we wskazanych specjalnościach oraz zawnioskowała o nadanie tytułu „Wykładowca SIMP” dla kol. Andrzeja Makowskiego (O/Poznań, w specjalnościach: 7, 24) oraz kol. Krzysztofa Jankowskiego (O/Warszawa, w specjalnościach: 1, 6, 24).

Skip to content