28/29 sierpnia 2020 r na zamku w Rydzynie odbyło się posiedzenie Głównego Sądu Koleżeńskiego. W zebraniu uczestniczyli także przedstawiciele GKR: jego przewodniczący kol. Ryszard Matusiak oraz Adam Hiczuk. Przed zebraniem dyrektor zamku kol. Zbigniew Szukalski pokazał wystawę zatytułowaną „W obronie Biało-Czerwonej”, a opartą na zbiorach oręża wojska polskiego (od X w.) państwa Małgorzaty i Adama Urbaniaków.

Na zebraniu kol. Andrzej Bielański przedstawił stan prac GSK. Kol. Ryszard Matusiak przekazał informację dotyczącą aktualnej sytuacji w Stowarzyszeniu oraz o działalności i pracach prowadzonych w zamku. Następnie kol. Jan Porada (wiceprzewodniczący GSK) poinformował o konieczności wyboru nowego Przewodniczącego GSK w związku ze śmiercią w dn. 13.06.2020 r naszego drogiego Kolegi Wiktora Obuchowicza. Członkowie GSK jednomyślnie wybrali na Przewodniczącego GSK kol. Andrzeja Bielańskiego z Oddziału we Wrocławiu, a na sekretarza kol. Wiesława Krzymienia z Oddziału w Warszawie. Skład GSK uzupełnił kol. Andrzej Kasztelan z Oddziału w Gorzowie Wielkopolskim.

Spotkanie członków GSK z przewodniczącym GKR kol. R. Matusiakiem

Fragment wystawy w zamku w Rydzynie „ W obronie Biało-Czerwonej” prezentującej dawną broń polskiego wojska (z kolekcji Małgorzaty i Adama Urbaniaków)

Dyrektor Z. Szukalski prezentuje wystawę kolegom z GSK oraz przewodniczącemu GKR kol. R. Matusiakowi

 

Skip to content