Realizując uchwałę XXXIV WZD SIMP, Zarząd Główny Stowarzyszenia zatwierdził w dniu 30 czerwca 2022 r. regulamin przyznawania tytułu „Inżynier Mechanik Roku”.

Wyróżnienie jest przyznawane inżynierom mechanikom, członkom SIMP, za opracowane i wdrożone w danym roku konstrukcje, technologie lub dokonania organizacyjne z branży mechanicznej lub pokrewnej. Wyróżniony otrzymuje statuetkę INŻYNIER MECHANIK ROKU.

Tytuł „Inżynier Mechanik 2022 roku”, Kapituła tego wyróżnienia przyznała
Tomaszowi Chmielewskiemu
(dziekanowi Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej)

Osiągnięcie będące podstawą nadania tego tytułu, polegało na opracowaniu innowacyjnej technologii spawania i optymalizacji konstrukcji węzłów spawanych średnio i wielkogabarytowych elementów konstrukcji ze stali Manganowej (stop Hadfield’a) stanowiących strefę roboczą serii oczyszczarek wirnikowych RATIOJET firmy SciTeeX.

Skip to content