Odeszli od nas …

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 9 kwietnia 2022 roku zmarł nasz Serdeczny Kolega

Śp. Andrzej Mateja

Zasłużony działacz SIMP. Prezes Oddziału SIMP w Siedlcach w latach 2010-2018 i wieloletni przewodniczący Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przez Prezesa URE przy Oddziale SIMP w Siedlcach.

Długoletni Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego w Siedlcach.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie we wtorek 19 kwietnia 2022 r. w kościele Miłosierdzia Bożego o godz. 11.00 (ul. Świętej Faustyny Kowalskiej 45), po której nastąpi odprowadzenie Urny z Prochami na Cmentarz Janowski.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty i życzliwy Kolega.

 

Rodzinie Zamarłego wyrazy głębokiego współczucia
przekazują
Zarząd Główny SIMP
oraz koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Skip to content