Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 1 lutego 2022 roku zmarł nasz Serdeczny Kolega i Przyjaciel

Śp. gen. dyw. WP prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski

Członek Honorowy SIMP, zasłużony działacz SIMP, wiceprzewodniczący ZG SIMP w latach 1967-1987. Jego wkład w rozwój postępu technicznego, myśli technicznej oraz integrację środowiska technicznego jest na trwale wpisany w historię naszego Stowarzyszenia i wzbudza najwyższy podziw i szacunek.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty i życzliwy Kolega, zawsze pomocny i gotowy poświęcić każdemu swój czas.

Żonie i najbliższej rodzinie wyrazy głębokiego współczucia
przekazują
Zarząd Główny SIMP
oraz koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Skip to content