Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 3 lutego 2022 roku zmarł nasz Serdeczny Kolega

Śp. inżynier Polikarp Dudziak

Członek Honorowy SIMP, długoletni działacz Oddziału SIMP w Tarnowie, pełniący wiele funkcji na różnych szczeblach jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek życzliwy, dbający o pozytywny wizerunek Stowarzyszenia, wpierający swoim doświadczeniem i wiedzą młode pokolenia.

Rodzinie Zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Zarząd Główny SIMP
oraz koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Skip to content