Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 23 kwietnia 2024 roku zmarł nasz Serdeczny Kolega

Śp. mgr inż. Olgierd Mueller

Członek Honorowy SIMP, zasłużony działacz SIMP i wieloletni dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP w Poznaniu. Jego wkład w rozwój postępu technicznego, myśli technicznej oraz integrację środowiska technicznego jest na trwale wpisany w historię naszego Stowarzyszenia i wzbudza najwyższy podziw i szacunek.

 

 

Ceremonia Pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 6 maja 2024 r. o godz. 12:30 w Kaplicy na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty i życzliwy Kolega.

Rodzinie Zamarłego wyrazy głębokiego współczucia przekazują

Zarząd Główny SIMP
oraz koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Skip to content