OŚRODEK DOSKONALENIA KADR SIMP W WARSZAWIE zaprasza na KURS PODSTAWOWY dla kandydatów na RZECZOZNAWCÓW SIMP W SPECJALNOŚCI NR 830 „WYCENA MASZYN, URZĄDZEŃ I POJAZDÓW”

Kontynuując program doskonalenia zawodowego Rzeczoznawców SIMP w zakresie szacowania wartości technicznego majątku ruchomego Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Warszawie organizuje szkolenie specjalistyczne – kurs podstawowy dla rzeczoznawców ubiegających się o tytuł:

Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830 „Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów”.

Celem kursu jest nabycie umiejętności praktycznych oraz poszerzenie zasobu wiedzy rzeczoznawców zajmujących się lub pragnących zajmować się w niedalekiej przyszłości wycenami technicznego majątku ruchomego.

Ukończenie kursu oraz wykonanie samodzielnej pracy kontrolnej uprawniać będzie uczestnika kursu do uruchomienia procedury ubiegania się o tytuł „Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830”.

Uzyskanie tytułu Rzeczoznawca SIMP w specjalności nr 830 stwarza konkretne możliwości dalszej aktywizacji zawodowej przeszkolonych osób. Kurs zgłoszony został do rejestru szkoleń Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP w Łodzi.

PLANOWANY TERMIN KURSU: WRZESIEŃ 2023 R.

Po więcej informacji zapraszamy do ODK SIMP w Warszawie –
tel. 22-839-01-51, 571-406-197, email: sekretariat@simp.odk.waw.pl

Do pobrania:

Skip to content