Informujemy, że w dniu 15 maja br. odbędzie się w Warszawie Konferencja realizowana w ramach projektu „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce ̶ ZSK6” organizowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Instytut Badań Edukacyjnych.

Konferencja organizowana jest w ramach obchodów 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), projekt: „Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6)”.

Celem konferencji jest popularyzacja rozwiązań istniejących w ZSK, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działań Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W ramach konferencji przewidziano panele dyskusyjne dotyczące m.in. wyzwań i perspektyw rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, procesu walidacji oraz Sektorowych Ram Kwalifikacji.

Przewidziany jest udział interesariuszy ZSK m.in.: przedstawicieli: podmiotów składających wnioski o włączenie kwalifikacji do ZSK, instytucji certyfikujących, organizacji pracodawców i pracowników, ministerstw i innych organów administracji rządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa wyższego.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja trwa do 8 maja br.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie konferencji: 

https://kwalifikacje.edu.pl/o-zintegrowanym-systemie-kwalifikacji-nie-tylko-w-kontekscie-rozwoju-i-technologii/

 

 

Skip to content