Ze względu na trwające prace Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców SIMP i opiniowania biegłych sądowych nad zmianami formularzy wniosków dotyczących uzyskania tytułu rzeczoznawcy SIMP, informujemy, że nowe formularze pojawią się wkrótce i zostaną udostępnione na stronie https://simp.pl/do-pobrania/regulaminy/ .

Bieżące informacje dostępne na stronie https://simp.pl/dzialalnosc/rzeczoznawstwo/ 

Informujemy, że decyzją Zarządu Głównego SIMP z dnia 24 października 2023 roku wprowadzone zostały zmiany wysokości opłat manipulacyjnych za uzyskanie tytułów rzeczoznawczych SIMP, w tym:

specjalność
rzeczoznawcy SIMP
opłata manipulacyjna
tytułem wnioskowanej specjalności
pierwsza wnioskowana specjalność4242,- zł (*)  x 20% = 848,40 zł + 23% VAT = 1 043,43 
kolejna wnioskowana specjalność4242,- zł (*)  x 10% = 424,20 zł + 23% VAT =    521,77 zł
weryfikacja uprawnień4242,- zł (*)  x 10% = 424,20 zł + 23% VAT =    521,77 zł

(*)aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę

Powyższe stawki dotyczą wniosków składanych począwszy od dnia 20 lutego 2024 roku. 

Jednocześnie informujemy, że pieczątki dla rzeczoznawców SIMP będą zawierały datę ważności wydanych uprawnień.

Skip to content